Jean Baptiste Colbert Kimdir?

0
Advertisement

Jean-Baptiste Colbert kimdir? Jean-Baptiste Colbert hayatı, biyografisi, çalışmaları, siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Jean-Baptiste Colbert; Franız iktisatçısı, siyaset adamıdır (Reims 1619-Paris 1683).

1651’de Kral XIV. Louis’ in baş danışmanı Kardinal Mazarin’in hizmetine girdi. Kısa sürede kralın güvenini kazanarak gelirlerden sorumlu Fouquet’nin yerine geçti (1661), 1665′ te genel denetçiliğe getirildi, 1668’de de saray danışmanı oldu. Halkı bezdiren vergileri (baş vergisi) kaldırarak dolaysız vergileri artırdı, el üretimlerini loncalar biçiminde örgütledi, gümrüklerde koruyucu önlemler alarak devletçi bir uygulamaya girdi. 1668’de Fransız Bilimler Akademisi’ni kurdu. Bunu 1667’de Paris Gözlemevi, 1669′ da Müzik, 1671’de Mimarlık Akademileri izledi. 1669’da Donanma danışmanlığını da üstlendi. Kurduğu güçlü donanmayla Hollanda ve İngiltere’nin önüne geçerek Kanada, Uzakdoğu ve Hindistan’ın batısında Fransız sömürgelerinin yerleşmesini sağladı. Fransa’ nın etkinliğini artırması 1672’de Hollanda ile savaşa yol açtı. Bu arada para basarak giderleri karşıladığı için halk tepki gösterdi. Tarıma ikinci derecede önem vermesi, Fransa’da tarımın gerilemesine ve köylülerin ezilmesine yol açtı.

Maliye ve ekonomi alanındaki uygulamalarıyla merkantilizm, Fransa’ da uzun süre devlet politikası olarak benimsendi. Korumacı, müdahaleci ve katı devletçi uygulamaları el sanatlarının giderek etkin uğraş alanı olmasına ve üretiminin artmasına yol açtı. Bu olgu Fransa’da endüstrinin emekleme dönemine girmesini sağladı. Gelir ve giderleri üç defter biçiminde tutarak çağdaş devlet muhasebesinin ilk adımlarını attı. Ekonomi alanında uygulamaları Colbertçi ticaret ve tarım kesimlerinde tepki görmesine karşın 19. yüzyıl sonlarına kadar varlığını korumuştur.


Leave A Reply