Jean Paul Sartre Sözleri, Fransız Yazar ve Filozoftan Anlamlı Resimli Sözler

0
Advertisement

Ünlü Fransız yazar ve filozofun bakış açısından dünya. Jean Paul Sartre’nin en güzel ve anlamlı sözleri, resimli sözler.

Jean Paul Sartre

Jean Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21 Haziran 1905, Paris, Fransa – 15 Nisan 1980, Paris, Fransa) Günümüzün en ünlü bir Fransız yazar ve filozofudur. Felsefede Varoluşçuluk (eksistansiyalizm) çığırını geliştirenlerden biridir. Romanlarında, tiyatro eserlerinde bu görüşü işlemiş, II. Dünya Savaşı sonunda Fransa’da gelişen bu çığırın öncülerinden biri olmuştur.

Jean-Paul Sartre savaş yıllarında, Fransa’da Alman işgaline karşı gizliden gizliye savaşan yurtseverler arasında çalışmış, eserlerini de bu amaçla yazmıştır. Bu arada, ilk ününü de «Sinekler», «Gizli Oturum» gibi tiyatro eserleriyle kazandı. Bunlarda, ahlâk perdesi altında ahlâksızlık yapanları ince bir alaya alıyor, toplumun acı gerçeklerini gözler önüne seriyordu.

Jean-Paul Sartre felsefi görüşlerini «L’Etre et le neant» (Varlık ve Hiçlik) adındaki eserinde açıklamıştır. Başlıca romanları «La Nausee» (Gönül Bulantısı) ile «Les Chemins de la Liberte» (Hürriyet Yolları )dır. Tiyatro eseri olarak «Huis Clos» (Gizli Oturum)dan sonra «Les Mains Sales» (Kirli Eller)i yazmıştır.

Jean Paul Sartre Sözleri

Yalnız kaldığınızda yalnızsanız, kötü bir arkadaşsınızdır.

Advertisement

Jean Paul Sartre Sözleri

 • Var olan her şey sebepsiz doğar, kendini zayıflıktan uzatır ve tesadüfen ölür.
 • Özgürlük, size yapılanlarla yaptığınız şeydir.
 • Nasıl yaşanacağı dışında her şey çözüldü.
 • Zengin savaşta ölen fakirdir.

Jean Paul Sartre Sözleri

En iyi iş, sizin için en zor olan şey değildir; en iyi yaptığın şey bu.
 • İnsan özgür olmaya mahkumdur; çünkü bir kez dünyaya atıldığında, yaptığı her şeyden o sorumludur.
 • Hayat umutsuzluğun diğer tarafında başlar.
 • İnsan, uğrunda ölümü göze alabileceği bir şey bulmadığı müddetçe, insan değildir, adam değildir.
 • Birini sevmeye, koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki, uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu.

Jean Paul Sartre Resimli Sözleri

Varlığından, varlığın var olmasının söz konusu olduğu bir varlık olarak var olan bir varlığım.
 • Niçin bu kadar içiyorsun? Kederlerimi boğmak için. O kadar içtin ki, kaderlerin hala boğulmadı mı? Maalesef yüzmeyi öğrenmişler.
 • Yalnızlık; düşüncelerinizin kafanızın duvarlarına çarpıp tekrar içeride kalmasıdır.
 • En büyük günah pişmanlıktır.
 • Varolmak susamadan içmek gibi bir şeydir.
 • Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
Jean Paul Sartre Sözleri
İntihar kaçış değil, reddediştir.
 • Her seçiş bir vazgeçiştir.
 • Bağlılık bir eylemdir, kelime değil.
 • Ne istediğimizi bilmiyoruz ve yine de ne olduğumuzdan sorumluyuz – gerçek bu.
 • Saat üç, yapmak istediğiniz herhangi bir şey için her zaman çok geç veya çok erken.
 • Tutkuyu hissetmeden önce hareket etmeliyiz.

Jean Paul Sartre Sözleri

Faşizm kurbanlarının sayısıyla değil, onları öldürme biçimiyle tanımlanır.
 • Tanrı’nın var olduğunu inkar edemem, tüm varlığımın Tanrı için haykırdığını unutamam.
 • Ebedi olma yanılsamasını kaybettiğiniz an hayatın hiçbir anlamı yoktur.
 • Cehennem Diğer insanlardır.
 • Sadece bir gün kaldı, her zaman baştan başlar: bize şafakta verilir ve alacakaranlıkta bizden alınır.
 • İnsan, doğasından ve seçimlerinden tamamen sorumludur.
 • Tüm insan eylemleri eşdeğerdir ve hepsi prensipte başarısızlığa mahkumdur.
Jean Paul Sartre Sözleri
Biri hala kişinin olmaktan çıkacağı ve zaten olacağı şeydir. Biri ölümünü yaşar, biri ölür.
 • Sonsuz bir referans noktası olmayan hiçbir sonlu noktanın anlamı yoktur.
 • Zenginler birbirleriyle savaştıklarında ölecek olanlar fakir insanlardır.
 • Cellatlarına saygı duyan kurbanlardan nefret ediyorum.
 • İnsan, halihazırda sahip olduklarının toplamı değil, henüz sahip olmadıklarının, sahip olabileceklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre Sözleri

Sadece kararlarımızda önemliyiz.
 • İnsanları aşağılık, adaletsiz ya da bencil bulmak, maymunları yaramaz, kurtları vahşi ya da akbabayı açgözlü görmek kadar rahatsız etmiyor.
 • Kelimeler dolu tabancalardır.
 • Kayıp bir savaş, kişinin kaybettiğini düşündüğü bir savaştır.
 • Tüm hayalperestler gibi ben de hayal kırıklığını gerçekle karıştırdım.
 • Sevdiğimiz insanları yargılamayız.
 • İki tür yoksul insan vardır, birlikte yoksul olanlar ve yalnız yoksul olanlar. Birincisi gerçek yoksullar, diğerleri şanssız zengin insanlar.
Jean Paul Sartre Sözleri
Tanrı yokluktur. Tanrı insanın yalnızlığıdır.
 • Zaferin ayrıntılarını bir kez duyduğunuzda, onu bir yenilgiden ayırt etmek zordur.
 • Benim düşüncem benim: bu yüzden düşünmeyi bırakamıyorum. Varım çünkü düşünmekten alıkoyamayacağımı düşünüyorum.
 • Varoluş, özden önce gelir ve hüküm sürer.
 • Kişi her zaman çok erken ya da çok geç ölür. Ve yine de hayat oradadır, bitmiştir: çizgi çizilir ve hepsinin toplanması gerekir. Sen hayatından başka bir şey değilsin.
 • Kelimeler düşündüğümüzden daha hain ve güçlüdür.

Jean Paul Sartre Sözleri

Advertisement
İyi ruhlara ihtiyacım yok: Suç ortağı istediğim şey.
 • Yoksullar, hayattaki işlevlerinin cömertliğimizi kullanmak olduğunu bilmiyorlar.
 • Her şeyi isimleriyle karıştırdım: bu inançtır.
 • Artık hiçbir şeyden emin değilim. Arzularımı doyurursam, günah işlerim ama kendimi onlardan kurtarırım; onları tatmin etmeyi reddedersem, tüm ruha bulaşırlar.
 • Korku? Kendimi lanetleyerek bir şey kazandıysam, artık korkacak hiçbir şeyim kalmamış demektir.
 • Varlık. Varlık kendi içindedir. Varlık, olduğu şeydir.
Jean Paul Sartre Sözleri
Oyunculuk mutlu bir ızdıraptır.
 • Kötülük, insanların somut olanı soyutlama yeteneğinin ürünüdür.
 • Korkmalısın oğlum. İşte böyle dürüst bir vatandaş olunur.
 • Siyaset bir bilimdir. Haklı olduğunuzu ve başkalarının yanlış olduğunu kanıtlayabilirsiniz.
 • Topyekün savaş artık bir ulusal topluluğun tüm üyeleri tarafından diğerine karşı yürütülen bir savaş değildir. Toplam … çünkü bütün dünyayı kapsayabilir.
 • Erkekler söz konusu olduğunda, beni ilgilendiren ne oldukları değil, ne olabilecekleri.
 • Bir olayın maceraya dönüşmesi için, onu anlatmak gerekli ve yeterlidir.
 • Yemek, yıkım yoluyla uygun hale getirmektir.


Leave A Reply