Jimnastik Branşları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Jimnastik branşları, dalları nelerdir? Jimnastik branşları özellikleri, hakkında bilgi.

JİMNASTİĞİN BRANŞLARI

Merkezi İsviçre’de bulunan Uluslar Arası Jimnastik Federasyonu (FIG) ve dört kıtanın (Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya) jimnastik birlikleri jimnastik sporunu resmi olarak üç branşta temsil etmektedirler.

Artistik Jimnastik

Ülkemizde eski adı aletli jimnastik olan bu dalda erkekler 6 alet (yer, kulplu beygir, halka, atlama beygiri, paralel ve barfiks), bayanlar 4 alet (atlama beygiri, kız paraleli, denge, yer) üzerinde yarışma yaparlar. Aletlerin ölçüleri FIG tarafından belirlenir. Sporda yaşanan sürekli gelişmeler nedeniyle uluslar arası yarışma kuralları her yaz olimpiyatından sonra yeniden belirlenir. Artistik cimnastik, sanatsal ya da sanat cim-nastiği anlamına gelmektedir.

Ritmik Jimnastik

Advertisement

Modern sportif ritmik jimnastik olarak da bilinmektedir. Yalnız bayanların yarıştığı bir branştır. Artistik jimnastikte aletler sabit olmasına karşın, ritmik jimnastikte taşınabilir aletler kullanılmaktadır. Bunlar; çember, top, kurdele, ip ve lobuttur. İki yılda bir olmak kaydıyla bir alet iptal edilir ve böylece yarışmalar dört aletle yapılır.

Genel Jimnastik

Bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirler. Genel jimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giysileri ile taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içerisinde dans ve çeşitli jimnastik araçları olan, hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan grup jimnastiğidir. Takımlar yalnız bay, yalnız bayan olabileceği gibi, karma da olabilir. Olimpiyat oyunlarının açılış ve kapanış törenlerinde gösteri yapan grupların programları genel cimnastiğe en güzel örnektir. Genel cimnastikte her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır. Zorunlu hareketler, önceden belirlenmiş hareketlerdir. Bir yarışmaya katılabilmek için öncelikle zorunlu hareketleri, daha sonra serbest hareketleri yapmak gerekir. Serbest hareketler, jimnastikçilerin kendilerinin belirledikleri ve sırasını düzenledikleri hareketlerdir; yarışmacıların en başarılı yönlerini öne çıkarmak amacını taşırlar.

1984 yılından sonra FIG bünyesine alınan genel jimnastik 60 ülke federasyonu tarafından kabul edilmiştir.

2 yaşından 80 yaşına kadar pek çok insanın da kendi isteğiyle yapmakta olduğu bir spor dalı hâline gelmiştir.

Trampolin

Advertisement

Amerikalı George Nissen trampolini, trapezcilerin güvenlik ağı üzerine düşmelerinden esinlenerek 1930 yılında kendi garajında, metal bir çerçevenin ortasına elâstik bir malzeme gererek yapmıştır. Trampolín özgürlük, uçmak gibi duyguları sembolize eden bir alettir. Ayrıca trampolin akrobatik özellikler taşıyan her spor için bir antrenman aracıdır. 1999 yılında FIG bünyesine dâhil olan trampolin 2000 Sydney Olimpiyatları’yla beraber ilk defa olimpiyatlarda yer almıştır. Günümüzde okullarda ders olarak da verilmektedir.


Leave A Reply