John Keats Kimdir?

0
Advertisement

John Keats Kimdir? John Keats hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

John Keats
John Keats;
İngiliz şairidir (Londra 1795 – Roma 1821).

Dar yaşam koşullarına ek olarak dokuz yaşında babasını, on beş yaşlarındayken annesini yitirdi. Bir süre, okul öğreniminden sonra cerrah çıraklığına verildi. İşindeki ustalığı ve uzmanlığı onu Londra’nın ünlü tıp merkezlerinden Guy’s Hospital’e kadar yükseltti. Şiir ve edebiyat yeteneğini geliştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadan okurken kendini en çok ünlü şair Edmund Spenser’e (1552-1599) yakın duydu. Bir öğretmeninin aracılığıyla çağdaş sanatçılarla dostça ilişkiler kurdu. Buna karşın ilk derlemesi Poems (Şiirler) 1817, hemen hiçbir özel ilgi görmedi. Ertesi yıl çıkardığı Endymion (1818) adlı uzun şiiri ise ilgi değil, tedirginlik yarattı, sert eleştirilere hedef oldu. Bitmez tükenmez öksürük nöbetleri, bir kardeşini verem hastası, ötekini Amerika yolunda göçmen olarak gördüğü zaman yaşadığı düş kırıklığı, sürekli bir ölüm düşüncesinin saplantısı… gibi birbiri ardınca gelen acılar bile kendini bütünüyle şiire adamasına engel olmadı.

İnanılmaz yoğunluktaki bir çalışma ve direnişte şiirini yüceltti, inceltti, kusursuz ve etkin bir güce eriştirdi; 1819 yılı onu Byron ve Shelley ile birlikte İngiliz romantizminin üç büyükleri araşma soktu. Aile mirası veremle boğuşurken İtalya güneşiyle havasından yardım umarak bir arkadaşının desteğiyle oraya gittiyse de ancak birkaç aylık kalan ömrünü orada tamamlamış oldu (23 Şubat); mezarı Roma’da kaldı. Yirmi altı yıllık bir çocukluk ve gençlik ömrüyle İngiliz dilinin en büyük şairlerinden biri olmak dehası Keats’ı edebiyat tarihinin en onurlu sayfaları arasına kattı.

Çeşitli araştırmacılar şiirlerinin tümünü, elde kalan iki oyununu ve mektuplarını derleyerek bütün eserlerini bir araya getirdiler: The Poetical-Works and Other Writings (Şiir Eserleri ve Öteki Yazıları) 1938; H.B. Forman ve M.B. Forman’ca; Selected-Poems and Letters (Seçme Şiirler ve Mektuplar) 1964.

Advertisement

Leave A Reply