Kalp İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen kalp ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Kalp hakkında hadisler.

Helâl bellidir, haram da bellidir; bu ikisi arasında halk çoğunluğunun ayırdedemediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan uzak duran kimse dinini ve ırzını tehlikeden korumuş olur; şüpheli konulara giren kimse harama düşer. Tıpkı bir koruluğun (yasak bölgenin) etrafında sürüsünü otlatan bir çobanın her an koruluğa (yasak bölgeye) girmek üzere olması gibi. Hey, her padişahın bir koruluğu (yasak bölgesi) vardır; hey, Allah’ın koruluğu (yasak bölgesi) de O’nun haram kıldığı şeylerdir. Hey, vücudda öyle bir et parçası vardır ki, o sağlıklı olunca bütün vücud sağlıklı olur; o et parçası bozulunca bütün vücud bozulur. Hey, o et parçası kalbdir.
Kalbine danış. İyilik nefsi, kalbi tatmin eden, huzura kavuşturan şeydir. Günah da nefisde, kalbde kuşku uyandıran davranıştır, istediği kadar başkaları sana fetva vermiş olsun.
Evlâdım, ben Peygamber’imizin (S.A.S.) «yöneticilerin en kötüsü katı kalbli ve sert olanıdır» buyurduğunu duymuştum; sakın öylelerinden olma.


Leave A Reply