Kamçılılar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kamçılılar hakkında bilgi. Kamçılılar denilen tek hücreli canlı grubu ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Kamçılılar Hakkında Bilgi

Vücutlarının ön kısmında kamçı bulunduran tek hücreli canlılardır. Kamçıları sayesinde, çok hızlı hareket edebilir ve besinlerini temin edebilirler. Kloroplastları olmadığı için heterotrof beslenirler.
Kamçılılar
Katı maddeleri, besin kofulunda sindirirler. Bununla birlikte büyük çoğunluğu, geviş getiren hayvanların işkembelerinde olduğu gibi simbiyotik yaşar. Bazı türleri ise (Tripanosoma gambien-se ve Leishmarıia tropica,…) hastalıklara sebep olur.

Öglena: Bunlar tek hücreli, kloroplast taşıyan fotosentetik canlılardır. Dolayısıyla ışık varlığında fotosentez yaparlar. Geceleri ise, besinlerini organik olarak dışarıdan alırlar (pinositozla). Yani gündüz ototrof, geceleri heterotrof yaşarlar.

Öglena hem hayvan, hem bitki özelliklerini gösterir. Hareketleri kamçılarıyla olur. Kamçı canlının uç kısmında bulunur. Kamçının altında kontraktil koful vestigma denilen göz lekesi görülür.

Öglenanın etrafı peliküla denilen sert bir yapıyla çevrilmiştir. Bu yapı canlıyı, iç ve dış etkilerden korur. Çoğunlukla tatlı sularda yaşarlar. Üremeleri genellikle basit bir bölünme şeklinde olup, eşeysizdir.

Tripanozoma: Omurgalı hayvanların kanında parazit olarak yaşayan ve uyku hastalığına neden olan kamçılı bir türdür. İnsanlara çeçe sineği denilen bir sineğin ısırmasıyla bulaşır.

Advertisement

Leishmania tropica: Bu parazit; insanın el, yüz ve bacak gibi vücut kısımlarında şark çıbanı denilen deri hastalığını meydana getirir.


Leave A Reply