Kan Alma (Toplama) Tüpleri ve Özellikleri

0

Sık kullanılan kan toplama tüpleri nelerdir? Kan toplama tüplerinin renklerine göre, katkı maddeleri ve laboratuvar kullanımları

Kan Alma (Toplama) Tüpleri ve Özellikleri

Çeşitli laboratuvar testleri için kullanılmakta olan kan toplama tüp sistemi, çeşitli büyüklükteki tüplerden, tüp içeriklerini gösteren renk kodlu üst kısımlardan oluşmaktadır. Çoğu kan toplama tüpünde ya kanın pıhtılaşmasını hızlandıran (pıhtı aktivatörü) ya da kanın pıhtılaşmasını önleyen bir katkı maddesi bulunur (antikoagülan).

Advertisement

Aşağıdaki liste, en yaygın kullanılan kan toplama tüplerini, katkı maddelerini ve laboratuarda kullanımları listelemektedir:

1. Kırmızı

Kırmızı tüp çok yaygın değildir – sarı şişede kullanılan ayırıcı jelden olumsuz etkilenebilecek serum gerektiren biyokimya testleri için kullanılır.

Advertisement

Katkı Maddesi: Yok veya pıhtı aktivatörleri olarak hareket eden silika parçacıkları içerir.
Ne katkı yapar: Pıhtı aktivatörü cam veya silika parçacıkları ile kan pıhtılaşmasını teşvik eder.
Laboratuvar Kullanımları: Serum testi (glukoz, kolesterol, trigliseritler, HDL, potasyum, amilaz, alkalen fosfataz, BUN, CK, karaciğer enzimleri), kan bankası, seroloji (RH Typing, Antikor taraması, Kırmızı Hücre Fototrafi, DAT, RPR, monospot, romatoid faktör, ANA)

2. Sarı

Katkı Maddesi: antikoagülan SPS (Sodyum Polianetholsulfonate) & ACD (asit sitrat dekstroz)
Ne katkı yapar: Kanın pıhtılaşmasını önler ve bakteriyel büyümeyi stabilize eder.
Laboratuvar Kullanımları: Kan ve vücut sıvı kültürleri (HLA, DNA, Paternity)
SPS’li Tüpler – Kan ve vücut sıvı kültürleri için (HLA, DNA, Paternity). SPS, kompleman, fagosit ve bazı antibiyotiklerin aktivitelerini yavaşlatıp / durdurarak mikroorganizmaların geri kazanımına yardımcı olur.
ACD’li tüpler hücresel çalışmalar, HLA tiplemesi, babalık testi içindir.

3. Açık Mavi

Mavi tüp, analiz için inaktif tam kan gerektiren pıhtılaşma sistemini içeren hematoloji testleri için kullanılır.

Katkı Maddesi: Sodyum Sitrat
Ne katkı yapar: Pıhtılaşmayı önlemek için kalsiyumu bağlar ve çıkarır.
Laboratuvar kullanımı: Koagülasyon (pıhtılaşma süreci-P.T)
PT (Protrombin Zamanı – koagülasyon kaskadının ekstrinsik sistemini değerlendirir ve coumadin tedavisini izler)
APTT / PTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Süresi – koagülasyon kaskadının intrinsik sistemini değerlendirir ve heparin tedavisini izler)
FDP (Fibrinojen Bozunma Ürünleri)
TT (Trombin Zamanı)
Faktör analizleri

4. Yeşil

Az kullanılan bu tüp, analiz için heparinize plazma veya tam kan gerektiren biyokimya testleri içindir.

Advertisement

Katkı Maddesi: Heparin (Sodyum / Lityum / Amonyum)
Ne katkı yapar: Pıhtılaşmayı önlemek için trombin oluşumunu engeller
Laboratuar kullanımları: Kimya Testi (Kimyada Plazma Tayini): Amonyak, Karboksemoglobin ve STAT elektrolitleri, Kromozom taraması, İnsülin, Renin ve Aldosteron

5. Lavanta Rengi

Bu şişeler genellikle analiz için tam kanın gerekli olduğu hematoloji testleri için kullanılır.

Katkı Maddesi: EDTA (Etilendiamintetraasetik Asit)
Ne katkı yapar: Kanın pıhtılaşmasını engelleyen kalsiyumu giderir
Laboratuvar kullanımı: Hematoloji testi (ESR, CBC w / diff., HgBA1c)
anormal hücreler veya sıtma parazitleri, retikülositler, kırmızı hücreli folat, EBV için parazit testi, paratiroid hormonu (PTH)

6. Gri

Katkı Maddesi: Potasyum Oksalat ve Sodyum Florür
Ne katkı yapar: Sodyum florür, alındıktan sonra numune içinde başka bir glikoz yıkımının meydana gelmemesini sağlamak için bir antiglikolitik ajan olarak davranır. Potasyum oksalat kalsiyumu temizler ve antikoagülan olarak davranır.
Laboratuvar kullanımı: Kimya testi, özellikle glikoz (şeker) ve laktat, Glukoz tolerans testi (GTT)

7. Kraliyet Mavisi

Katkı Maddesi: Sodyum Heparin ayrıca Sodyum EDTA
Ne katkı yapar: Trombin oluşumunu engeller.
Laboratuvar kullanımları: Kimya eser elementleri (Çinko, Bakır, Kurşun ve Civa gibi), toksikoloji ve besin kimyası testi

8. Siyah

Katkı Maddesi: Sodyum Sitrat
Ne katkı yapar: Kalsiyum kaldırmak için kalsiyum tuzları oluşturur
Laboratuvar kullanımı: pediatrik ESR


Leave A Reply