Kan İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kan Geçen Deyim

0
Advertisement

İçinde kan, kanamak kelimesi geçen deyimler nelerdir? Kan deyimlerinin anlamları ve açıklamaları. Kan hakkında deyimler ve anlamları.

Kan İle İlgili Deyimler

Kan İle İlgili Deyimler

 • *** al kanlara boyanmak
  1) yaralanmak; 2) vurularak ölmek; 3) şehit olmak.
 • *** altın leğene kan kusmak
  varlık içinde hastalık veya sıkıntı çekerek yaşamak.
 • *** (aralarında) kan olmak
  aralarında kan davası bulunmak.
 • *** başına kan çıkmak
  öfkelenmek, hiddete kapılmak, kontrolünü yitirmek: “Bizim merkez memuru celallidir, başına çabuk kan çıkar, hatırınızı kıracak şeyler yapar.” -P. Safa.
 • *** benzi kanlanmak
  sağlıklı duruma gelmek, canlanmak.
 • *** benzinde kan kalmamak
  kansızlık sebebiyle yüzü sararmak.
 • *** benzine kan gelmek
  sağlıklı duruma gelmek, canlanmak: “Yirmi dört saat evvel Allah’tan ziyade Abdülhamit’ten korkan kâtiplerin henüz benizlerine kan gelmemişti.” -Ö. Seyfettin.
 • *** (bir şey) kanına işlemek
  1) bir şeyi aşırı ölçüde benimsemek: “kanıma işleyen müzik ateşinden, kurduğum şarkıcılık düşlerinden ne yazık ki söz edemeyeceğim.” -M. Mungan. 2) büyük ölçüde etkisinde kalmak: “Her şeye karşın iş adamlığı kanına işlemişti.” -T. Yücel.
 • *** (bir şeyin) kanını emmek
  insafsızca sömürmek: “Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa hâlinde katı toprak üzerine attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** (birinden) kan gitmek
  1) büyük ve küçük abdestini yaparken kan gelmek; 2) kadınlarda aybaşı çok kanlı olmak.
 • *** (birine) kan kusturmak
  çok eziyet çektirmek: “Fakat sonra bana haftalarca kan kusturdunuz, dedim.” -R. N. Güntekin.
 • *** (birine) kanı kaynamak
  çabucak sevgi duymak: “Sonra da kanları kaynamıştı bu genç, yakışıklı ve zeki çocuğa.” -Ç. Altan.
 • *** (birini) kan boğmak
  beynine kan hücumuyla ölmek.
 • *** (birinin) kanı kaynamak
  coşkun ve kıpırdak olmak: Çocuğun kanı kaynıyor.
 • *** (birinin) kanına ekmek doğramak
  1) birinin ölümüne yol açarak sevinmek; 2) birini küçük düşürmek, birine zarar vermek.
 • *** (birinin) kanına susamak
  belasını aramak: “Ben onun kanına susadım diyor, başka bir şey demiyor.” -Y. Kemal.
 • *** (birinin) kanını kurutmak
  canından bezdirmek.
 • *** (birinin) kanını yerde koymak
  birini öldüreni ölümle cezalandırmamak: “Oğlum Halil’in kanını yerde koyarsanız bu dünyada da öteki dünyada da ak sütüm size haram olsun.” -Y. Kemal.
 • *** (birinin) kanlısı olmak
  birinin katili olmak: “Ananın kanlısı olmak, ölünceye kadar ateşten gömlek giymektir.” -Y. Kemal.
 • *** biti kanlanmak
  sıkıntı içinde yaşayan bir kişi para ve varlık yönünden güçlenmek: “Fakat geçim durumunu az çok düzene sokmuş ve biti kanlanmışlar için rütbe ve şeref, paranın da üstündedir.” -R. N. Güntekin.
 • *** burnu (bile) kanamamak
  1) zarar görmemek, yarasız beresiz olmak; 2) tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak: “Burunları bile kanamadan ganimete kavuşacaklardı.” -F. F. Tülbentçi.
 • *** ekmeğini kana doğramak
  büyük bir sıkıntı ve üzüntüye katlanmak.
 • *** elinden kan çıkmak
  cinayet işlemek: “Kırk kanını Allah’a affettirmeye çalışırken kazara, elinden yeni bir kan çıkmıştı.” -Ö. Seyfettin.
*** elini kana bulamak (bulaştırmak)
öldürmek.
 • *** gözleri kan çanağına dönmek (kanlanmak)
  1) uykusuzluk, yorgunluk, ağlama vb. sebeplerle gözleri çok kızarmak: “Kerem’in kusacağı geliyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü.” -Y. Kemal. 2) sinirden, öfkeden, hiddetten gözleri irileşmek ve kızarmak.
 • *** gözünü (gözlerini) kan bürümek
  adam öldürecek kadar öfkelenmek.
 • *** içi kan ağlamak
  çok üzüntü duymak: “Demin Raif Efendi’nin karısını dinlerken içim kan ağlıyordu.” -Y. K. Beyatlı.
 • *** içinden kan gitmek
  içi kan ağlamak: “Şu kadıncağıza öyle acıyorum ki içimden kan gidiyor.” -O. Kemal.
 • *** iki eli (kızıl) kanda olsa
  “elindeki iş ne kadar önemli olursa olsun” anlamında kullanılan bir söz: “Eğer gece vakti hekim lazım olursa sen benim pencerenin altına gel, bir nara bas, iki elim kızıl kanda olsa yetişirim.” -H. Taner.
 • *** kaleminden kan damlamak
  1) yazıları acı ve dokunaklı olmak; 2) etkili yazmak: “Kaleminden kan damlayan kavgacı yazarları sevmiyordu.” -T. Buğra.
 • *** kan ağlamak
  büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 • *** kan akıtmak
  kurban kesmek.
 • *** kan akmak
  1) savaş, çatışma, dövüş olmak; 2) ölmek.
 • *** kan alacak damarı bilmek
  nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek.
 • *** kan beynine sıçramak (çıkmak)
  çok sinirlenmek, hiddetlenmek, kontrolü yitirmek: “O görüntü gözlerimin önünde canlanınca kan beynime sıçrıyor, kendimi kaybediyorum.” -A. Ümit.
 • *** kan çanağı gibi
  kanlanan (göz).
 • *** kan çekmek
  1) yüz ve huy, anne veya baba tarafının yüzüne ve huyuna benzemek; 2) akrabalar birbirlerine yakınlık duymak.
 • *** kan çıkmak
  kan dökülmek, cinayet işlenmek.
 • *** kan dere gibi akmak
  vücudun bir yerinden çok kan akmak veya bir savaşta çok kişi yaralanarak ölmek.
 • *** kan dökmek
  ölüme yol açmak, cana kıymak: “Şimdiyse durum değişmiş, şu sazevinde oturanlar toprak için kan bile dökebilirlerdi.” -Y. Kemal.
 • *** kan gövdeyi götürmek
  çok kan dökülmek: “Cephelerde kan gövdeyi götürürken bu macera adamının aramızda ne aradığını düşünüyordum.” -R. N. Güntekin.
 • *** kan gütmek
  kan dökerek öç almak istemek.
 • *** kan istemek
  öldürülen bir kimsenin öcünün alınmasını istemek.
 • *** kan (kanı) başına çıkmak (sıçramak veya toplanmak)
  öfkelenmek: “kan başına çıkarmış zavallının ve hep bağırmak, bağırmak istermiş.” -P. Safa.
 • *** kan kaybetmek
  1) herhangi bir nedenle vücuttan çok kan akmak: “Kadın o kadar kan kaybetmiş ki az daha ölecekmiş.” -M. Ş. Esendal. 2) mec. güçsüzleşmek, etkisini kaybetmek.
 • *** kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
  çok eziyet çektiği hâlde durumunu iyi göstermek.
 • *** kan olmak
  insan öldürülmek.
 • *** kan revan içinde kalmak
  her yanı kana bulanmak: “Çıplak ayağım kan revan içinde kaldıkça öbürüne bakıp şükredeceğim.” -S. Çokum.
 • *** kan revan içinde
  her yanı kana bulanmış: “Öteki arkadaşların kan revan içinde sağa sola fırlatıldıklarını müşahede ettim.” -A. İlhan.
 • *** kan ter içinde
  çok terli, yorgun ve perişan bir durumda: “İşte şimdi de kan ter içinde oturdum masanın başına.” -N. Hikmet.
 • *** kan tere batmak
  kan ter içinde kalmak: “Yaptığınız yürüyüş, başka zamanlarda kan tere batmadan yapılacak işlerden değildir.” -R. N. Güntekin.
 • *** kan tutmak
  1) kan gördüğünde bayılmak; 2) şok geçirmek.
 • *** kan vermek
  1) hastaya, yaralıya kan aktarmak; 2) kan nakli için kan aldırmak.
 • *** kan yürümek
  bir organda aşırı kan birikmek.
 • *** kana boyamak (bulamak)
  kan içinde bırakmak: “Ondan on beş yıl sonra, Feriye sarayını kana boyayan ve zavallı babacığımın felaketine sebep olan faciayı…” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** kana kan istemek
  kısas yapılmasını istemek.
 • *** kana susamak
  öldürme hırsı duymak.
 • *** kanayan yara olmak
  sürekli sıkıntı, üzüntü ve zarar veren bir durumda olmak.
*** kanı donmak (çekilmek)
donakalmak, çok şaşırmak.
 • *** kanı ısınmak
  birine karşı yakınlık duymak: “kanları çabuk ısındı birbirine.” -N. Cumalı.
 • *** kanı içine akmak
  derdini dışa vuramamak.
 • *** kanı kurumak
  1) çok usanmak, çok bıkmak; 2) mec. bitkin, yorgun, cansız duruma düşmek.
 • *** kanı sulanmak
  kansızlığa uğramak.
 • *** kanı temizlenmek
  öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak.
 • *** kanına dokunmak
  çok sinirlenmek: “Bırak Allah’ını seversen müdür bey! Bazen kanıma dokunuyor vallaha. Sen onun oruçlu olduğuna inanıyor musun?” -H. Taner.
 • *** kanına girmek
  1) birini öldürmek veya öldürtmek: “kanıma gireceksiniz ama ne yapalım siz sağ olun.” -R. N. Güntekin. 2) bir kızın kızlığını bozmak.
 • *** kanını içine akıtmak
  sıkıntısını belli etmemek.
 • *** kanını kaynatmak
  heyecanlandırmak, coşturmak: “Görenin kanını kaynatan bir tadı vardı duruşunun, bakışının.” -Y. Kemal.
 • *** kanıyla ödemek
  yaptığının cezasını hayatıyla ödemek.
 • *** kanlı bıçaklı olmak
  aralarında herhangi bir nedenden dolayı birbirini öldürecek kadar düşmanlık bulunmak.
 • *** kanlı yaş (yaşlar) dökmek
  büyük üzüntüyle ağlamak.
 • *** (vücudun bir yerine) kan oturmak
  bir damarın çatlamasıyla sızan kan, dokular arasına akıp kalmak.
 • *** yanağına kan gelmek
  yüzü daha canlı ve renkli olmak, iyi beslenmekten dolayı gürbüz görünmek.
 • *** yanağından kan damlamak
  çok sağlıklı olduğu benzinden anlaşılmak: “Sağımızdaki, yanağından kan damlayan iri Çerkez’i gösterdim.” -Ö. Seyfettin.
 • *** yüreği kan ağlamak
  derinden acı duymak, çok üzülmek: “Yüreği kan ağlıyordu, onların şu perişan, sürüm sürüm hâllerini gördükçe…” -Y. Kemal.
 • *** yüreği kanamak
  aşırı üzüntüden sarsılmak: “Zaten kostüm meselesinden dolayı üzülen ve hırçınlaşan yüreği sanki bir diken yığınına sürtünür gibi kanıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüzünden kan damlamak
  çok sağlıklı olmak, sağlığı yüzünün renginden belli olmak.
 • *** yüzüne kan gelmek
  sağlığı yerine gelmek, benzinin solgunluğu geçmek.

“Ağır Kanlı”

Davranışları yavaş olan tembel,
uyuşuk kimse

Ağır Kanlı Anlamı – İle İlgili Cümleler
 • ***Ağır kanlı davranışlarla annesini çileden çıkarıyordu.
 • ***O kadar ağır kanlı bir insan ki, o anlayana kadar diğeri işi bitirdi bile.
 • ***Ben onla hiç bir yere gitmem çünkü ben tez canlı o ağır kanlı.
 • ***Bu kadar ağır kanlı olmazsan işlerin daha çabuk biter.
 • ***O ağır kanlı kızla ortak olduğuna inanamıyorum.
 • ***Her ne kadar ağır kanlı gözükse de içinde telaşlı bir çocuk vardı.
 • ***Ağır kanlı davranmaya devam edersen bu işi de elimizden kaçıracağız.
 • ***Bu kadar heyecanlı ve tez canlı olmak seni yoruyor, biraz ağır kanlı olmaya çalış..
 • ***Çizgi filmlerdeki ağır kanlı karakterleri hep çok sevmişimdir.
 • ***Bu ağır kanlı davranışlarını gördükçe içim sıkılıyor.
 • *** O ağır kanlı insanı işe alarak kar elde etmen mümkün değil.


Yorum yapılmamış

  • Kanı dikine akmak olarak geçen bir dieyim var. Bu da aktif ve yerinde duramayan hızlı bir hayat yaşayan kişiler için kullanılmaktadır.

Leave A Reply