Karbonil Grubu Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Karbonil grubu nedir? Karbonil grubu yapısı ve özellikleri nelerdir? Karbonil grubu konu anlatımı.

Karbonil grubu, Yapısı ve Özellikleri

grubuna karbonil grubu denir. Aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler gibi bazı bileşikler karbonil grubu içerirler.

Aldehitler karbonil grubunda en az bir hidrojen atomu içerirler, geri kalan grup başka bir hidrojen atomu ya da herhangi organik bir gruptur.

Ketonlarda karbonil karbonu başka iki karbon atomuna bağlanmıştır.

Advertisement

Karbonil grubunun yapısını ve özelliklerini bildiğimiz zaman aldehitler, ketonlar ve diğer karbonil bileşiklerinin tepkimelerini daha iyi anlarız. Karbonil grubunda bulunan C atomu sp² hibritleşmesi (melezleşme) yapmıştır. Oksijen atomu bir sigma (σ) ve bir pi (π) bağı ile C atomuna bağlanmıştır. Karbonil grubunun sigma bağları aynı düzlem üzerinde olup bağ açıları yaklaşık 120° dir. Pi bağı karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri ile oksijen atomunun p orbitallerinin yan yana örtüşmesi ile oluşur.

C ve O atomları arasındaki pi bağı, sigma bağları düzleminin altında ve üstünde yer alır. Karbonil grubu oksijeni iki çift ortaklanmamış değerlik elektronuna sahiptir. Karbonil grubu polardır, sigma bağı ve özellikle pi bağı elektronları C atomuna göre daha elektronegatif olan O atomuna doğru çekilir. (Pauling’e göre C nin elektronegatifliği 2,5,0 nun elektronegatifliği 3,5 tir.)

Düzlemsellik, pi bağı, polarlık, ortaklaşmamış elektronlar karbonil grubunun etkinliğine ve özelliklerine katkıda bulunurlar.


Leave A Reply