Karga Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Dünyanın her yerinde yaşayabilen filmlere, romanlara konu olmuş olan enteresan bir hayvan olan KARGA ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız.

karga

Tarlalara, bahçelere zarar veren, geniş kanatlı, kara tüylü büyücek bir ötücü kuştur. Serçegillerin gagasıdişliler sınıfındandır.

Kargaların gagaları kuvvetli, kalın, ucu sivri olur. Ayakları büyük, kuvvetli, rahatça yürümeye elverişlidir. Kargaların erkekleriyle dişileri bütün mevsimlerde birbirlerine benzerler; yalnız, dişiler erkeklerden biraz daha küçük olur. Genç kargalar, erginlerden çok az farklıdır. Kargalar toplu yaşarlar, birbirlerine karşı çok bağlı olurlar.

Kargalar yuvalarını ya ağaç tepelerine, ya da çitlerin üzerine yaparlar. Bu yuvalara bıraktıkları yumurtaların sayısı 4-7 arasında değişir. Karga yumurtaları, mavimsi yeşil üzerine kahverengi benekli olur. Kargalar yeni süren mısırları, ekinleri, ayrıca ufak meyveleri yiyerek beslenirler. Civcivleri, tavuk yumurtalarını yedikleri de görülmüştür. Yalnız, bütün bu zararlarına karşılık çiftçilere faydaları da vardır. Ekinler için zararlı olan böcekleri yerler. Amerika’da yapılan bir incelemede bir çiftlikte, kargaların bir mevsim boyunca 19 kovayı dolduracak kadar böcek yedikleri tespit edilmiştir.

Kargaların birçok türleri vardır. Bunlardan ülkemizde en çok «küçük karga», «ekin kargası», «kara karga», «leş kargası» diye tanınan türlere rastlanır.

Advertisement

Küçük Karga. — Avrupa’da, Cezayir’de, Asya’da, Anadolu’da yaşar. Uzunluğu 30 sm. kadardır. Ağırlığı erkekte 225 – 250, dişide 200- 215 gram arasındadır. Güvercin büyüklüğündedir. Rengi siyah, boynu külrengi olur. Böcek, solucan, sümüklüböcek, fare, yumurta, kuş yavruları, meyva, ceviz ve tahılla beslenir.

Ekin Kargası. — En çok Güney Avrupa’da, Doğu Asya ülkelerinde, Sibirya’da ve ülkemizde yaşar. 40-45 sm. uzunluktadır. Ağırlığı 225-250 gr. arasındadır. Rengi menekşe mavisine çalan siyahtır. Fare avcısı olarak tanınmıştır. Bundan başka, ekinleri, böcekleri, bitkilerin yumuşak yerlerini, çöpleri yer.

Kara Karga (Kuzgun). — Kuzey Amerika’ da, Grönland’da ve ülkemizde yaşar. 50 – 55 sm. uzunluğunda, 1 kilo 250 gram ağırlığında olur. Şahin iriliğindedir. Rengi, çelik mavisi pırıltılı koyu siyahtır. Uçarken kuyruğu kama gibi dik.durur. Yüksek dağlarda, kayalık kıyılarda çok raslanır. Her çeşit hayvan yavrularını, böcekleri, solucanları, midyeleri, balıkları, yumuşak bitkisel maddeleri yiyerek beslenir.

Leş Kargası. — İrlanda’da, Iskoçya’da, İskandinavya’da, Orta Avrupa ülkelerinde, İtalya ve Sicilya’da, Balkan yarımadasında, Anadolu’da yaşar. Uzunluğu 45 sm., ağırlığı 450 ile 600 gr. arasındadır. Ya kurşuni, ya siyah olur. Başının, kuyruğunun tüyleri çok parlaktır. Ormanlarda, çayırlarda, bahçelerde raslanır. Başlıca besinleri hayvan yavruları, hasta, cılız tavşanlar, leşler, salyangozlar, midyelerdir. Ayrıca, kuş yumurtalarını da çalar.


Leave A Reply