Kavimler Göçü Nedir? Ne Zaman ve Neden Gerçekleşmiştir? Sonuçları

0
Advertisement

Kavimler göçü nedir? Kavimler Göçü ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Kavimler Göçü’nün önemi ve sonuçları hakkında bilgi.

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü; İS 2.-4. yüzyıllar arasında Ren ve Tuna ırmaklarının doğusunda yaşayan toplulukların Avrupa’ya göç etmeleridir. Hunlar, Asya Hun Devletinin yıkılmasından sonra, Balamir’in önderliğinde Batıya göç etmişlerdir. Önce Volga Nehri kıyısındaki Doğu Gotları (Ostrogotları), sonra, Batı Gotları (Vizigotlar) çökerttiler. Böylece Hun askeri gücünün harekete geçirdiği çeşitli kavimlerin birbirlerini topraklarından atarak (Ostrogotları, Vizigotlar, Franklar ve Vandalları) Kuzey Avrupa’ya İngiltere ve Ispanya’ya kadar yayılan göç hareketlerine “KAVİMLER GÖÇÜ” denir.

Kavimler Göçü

İktidar ve çıkar kavgalarıyla eski gücünü yitirmekte olan Roma İmparatorluğu’nun zenginliğinden yararlanmak isteyen bu topluluklar arasında Germenler, Franklar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Alamanlar, Burgontlar, Saksonlar, Angıllar, Vandallar, Hunlar vardı. 476’da Roma İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar sürekli Roma topraklarına giren bu topluluklar, bazen yenilgiye uğradılar, tutsak alındılar, köle olarak kullanıldılar ya da asker olarak yararlanıldılar. Ancak Roma bazı boyları topraklarına yerleştirerek tarımsal etkinliklerde onlardan yararlanma yoluna gitti.

İS 4. yüzyılın sonlarında Macaristan’a kadar yayılan geniş bir alanda güçlü bir Hun Devleti kurmuş olan Atilla, sözü edilen toplulukları baskı altında tutarak batıya doğru kaymalarına neden oldu. Hun hücumlarından kaçan Vizigotlar, 376’da Tuna Irmağı’na aşarak Roma topraklarına girdiler. 200 bin savaşçıdan oluşan büyük güç, Roma topraklarını yağmalamaya başladı. 406’dan sonra Vizigotları izleyen öteki topluluklar de Ren Irmağı’nı aşarak Galya’ ya İspanya’ya Britanya Adaları’na ve Kuzey Afrika’ya geçtiler. 476’da Ostrogotlar Roma’yı ele geçirerek yeni bir devlet kurdular ve Roma İmparatorluğu da tarihe karışmış oldu. Barbar topluluklarca parçalanan Roma İmparatorluğu’nun tarihe karışmasıyla ilkçağ sona erdi, ortaçağ başladı.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI

  • Avrupa, uzun yıllar karışıklık içinde kalmıştır.
  • ROMA İMPARATORLUĞU 395 yılında Doğu (Bizans) ve Batı (Roma) olarak ikiye ayrılmıştır. 475’ de, Batı Roma, 1453’te Doğu Roma (Bizans) yıkılmıştır.
  • Kavimler Göçü, ilkçağın sonu, Ortaçağın başlangıcıdır. (Veya Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması 476 Ortaçağın başlangıcı kabul edilir.)
  • Bugünkü Avrupa milletleri oluşmuştur. (Germen kavimleri ile yerli halkın kaynaşması ile Avrupa’nın etnik yapısı oluşmuştur.)
  • Germen kavimleri arasında Hıristiyanlık yayılmış, Avrupa’da papalık ve kilise güçlenmiştir.
  • Ortaçağ Avrupa’sının siyasi rejimi FEODALİTE(DEREBEYLİK) REJİMİ ortaya çıkmıştır.
  • Avrupa’da, AVRUPA HUN DEVLETİ kurulmuştur.
  • Hunların temsil ettiği “BOZKIR SANATI” Avrupa’da etkili olmuştur. Almanların ünlü destanı Nibelungen Destanı ve çeşitli efsaneler ortaya çıkmıştır.

Advertisement

Leave A Reply