Vandallar Kimdir? Vandalların Yaşadıkları Bölgeler ve Tarihçeleri

0
Advertisement

Vandallar hakkında kısa bilgi. Vandallar kimdir? Nerelerde yaşamışlar ve nereler hakim olmuşlardır? Devlet kurmuşlar mıdır? Tarihçeleri.

Vandallar Göç Haritası

Vandallar Göç Haritası

Vandallar Doğu Germenlerin bir koludur. Önceleri Silezya ve Batı Polonya’da oturan Hasdinglerin baskısıyla yerlerinden oynayan Alanlar, bu kez Vandalları da yerlerinden oynattılar. İS 171’den sonra Karpat Dağları’nın doğu yamaçlarına ve Theniss kıyılarına yerleştiler. 400’de buradan ayrılarak Süevler ve Alemanlarla birlikte batıya yöneldiler. 406’da Ren Irmağı’nı aşarak 409’da İspanya’ya girdiler. Hasdingler ve Süevler Galiçya’da, Silingler güneyde Alanlar ise güneybatıya yerleştiler. Ancak tüm bu boylar, sürekli Batı Gotlarının saldırılarıyla yüz yüze kaldılar. Bunun üzerine güçlü krallan Geiserich (428-477) Vandalları kuzey Afrika’ya geçirdi.

80 bin kişilik bu topluluk Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Kuzey Afrika’da yürüyüşlerini sürdürdüler. Geçtikleri yerleri yakıp yıkarak 439’da Kartaca’ya ulaştılar. Kartaca başkent olarak yeni bir devlet kurdular. Zaman içinde Vandallar daha da güçlenerek Balear Adaları, Korsika ve Sardunya adalan ve Sicilya’yı da ele geçirdiler. İtalya üzerinde yürüyerek Roma’yı yağmaladılar (455).

Hıristiyanlığın Aruis mezhebini benimsediler. Kralları Geiserich’in 477’deki ölümünden sonra yayılmacı politikalarını bırakarak yerleşik düzende yaşamaya başladılar. Ancak bu huzurlu dönem uzun sürmedi ve Bizans İmparatoru İuistinianos’un (527-565) ünlü komutanı Belisarios, 533-534’te Kuzey Afrika’ya bir sefer düzenledi ve Vandallarla yaptığı savaşı kazanarak bu devleti ortadan kaldırdı ve topraklarını Bizans’a bağladı. Topluluğun bir bölümü Küçük Asya’ya götürüldü, geride kalanlar da zaman içinde Afrika’daki öteki topluluklarla kaynaşarak tarih sahnesinden silindiler.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply