Kaya Balığı Nasıl Bir Balıktır? Nerede Yaşar? Özellikleri Üremesi Davranışı

0
Advertisement

Kaya balığı nasıl bir balıktır? Kaya balıkları nerede yaşar, özellikleri nelerdir, üreme ve yuva yapma davranışı hakkında bilgi.

Kaya Balığı

Kaynak: wikipedia.org

Kaya Balığı

Kaya Balığı; (Lat, Sgualus sguatina). Omurgalı havanlardan, Balıklar sınıfının, Kayabalığıgiller familyasından kemikli küçük balıkların genel adıdır. Gövdeleri uzun, sırt ve anus yüzgeçleri kısadır. Alt çenelerinde iki bıyık teli vardır.

Başlıcaları; Akın kayası denizlerde yaşar. Azman kaya Atlas Okyanusu ile Akdeniz’de yaşar. Hurma kayası, Kömürcin kayası kömür gibi siyah renkli bir türdür. 10-16 cm arasında değişen uzunluktaki bu balık Atlas Okyanusu ile Akdeniz’de yaşar. Sarı kaya ya da saz kayası sarı renkli olup üstü beneklidir. Salyangoz kayası, tatlısu kayası ve tekir kayası Türkiye sularında yaşar. Tokmakbaş kaya da bilinen bir başka türdür. Dere kayası örnek türü oluşturur. Kuzey Asya ile Avrupa’nın derin ve duru akarsuların-da sürüler halinde yaşar. Sırtında mavi, esmer ve sarı pırıltılar vardır. Nisan ayından ağustos ayının ortasına kadar birçok kez yumurta atar. İlkbaharda yumurtlamak için göllerden akarsulara girer. Yetişkin duruma üç yılda gelir. Eti lezzetli olup kızartılarak yenir. Boyu 15 cm kadardır.

Kaya Balığı

Maymun Kaya Balığı Kaynak: wikipedia.org

Kayabalığıgiller, (Lat. Gobiidae). Omurgalı hayvanlardan, Balıklar sınıfının Kemiklibalıklar takımının Gerikemikliomuzlular alt takımına giren familyadır. Genellikle denizlerde ve haliçlerde yaşarlarsa da birçok türü tatlı sularda da yaşar. Büyük başlı, basık ve uzun yapılı küçük balıklardır. Etçildirler. Yumurtalarını çeşitli nesneler üzerine bırakırlar. Yumurtaları erkek balıklar besler. Pek çok türü vardır.

Üreme

Gobiidae’deki çoğu tür, yumurtalarını bitki örtüsü, mercan veya kaya yüzeyi gibi bir alt tabakaya yapıştırır. Türlere bağlı olarak beş ila birkaç bin yumurta bırakırlar. Yumurtaları dölledikten sonra, erkek yumurtaları avcılardan korur ve onları döküntülerden uzak tutar. Erkek yumurtaları havalandırır ve böylece onlara oksijen sağlar. Dişi yuvayı korur. Yumurtalar birkaç gün sonra çatlar. Larvalar şeffaf olarak doğarlar ve uygun bir yaşam alanı bulmak için yayıldıktan sonra renklenirler. Pek çok tatlı su gobiid türünün larvaları, aşağı akışta acı sulara ve hatta denize taşınır. Haftalar veya aylar sonra tatlı suya geri dönerler.

Daha sıcak sulardaki gobiidler birkaç ay içinde yetişkinliğe ulaşırken, daha soğuk ortamlardaki gobiiler iki yıl içinde yetişkinliğe ulaşır. Gobiidin toplam ömrü bir ila on yıl arasında değişmekte olup, yine sıcak sulardaki türler genellikle daha uzun yaşamaktadır.

Advertisement
Palyaço Kaya Balığı

Palyaço Kaya Balığı Kaynak: wikipedia.org

Davranış

Gobiidae’deki birçok tür, Mozambik tilapisi gibi diğer birçok balıkta olduğu gibi, yuvalar oluşturan ve paylaşan erkek-dişi çiftlerinde yaşar. Yuvalar barınaklar ve yumurtlama yerleri için kullanılır. Gobiidler, yuvalarını inşa etmek için ölü mercan parçalarını, molozları ve bentik algleri temizleyerek deniz tabanını kazmak için ağızlarını kullanırlar.  Gobiidler, yuvaların içindeki kumu havalandırarak yuvalarını korurlar. Dahası, kaya balığı yuva girişini engellemek için mercan molozu kullanır. Tek bir kaya balığı dakikada dokuz adet mercan molozu taşır. Yuva inşa etmek her iki cinsiyet tarafından yapılan işbirlikçi bir davranış olsa da, erkekler yuva bakımı için genellikle kadınlardan daha fazla çaba harcarlar. Dişiler bunun yerine daha çok beslenir, çünkü dişiler üremeye hazırlanmak için daha fazla enerji harcadığında üreme başarısı optimaldir.  Yumurtladıktan sonra erkek ve dişi rolleri değişir. Dişiler öncelikle yuvayı korurlar ve erkekler çoğunlukla yumurtaları havalandırarak ve böylece oksijen sağlayarak onlara bakarlar. Gobiid yuvaları, türlerin boyutuna bağlı olarak boyut olarak değişir.

Bazı gobiidler, kısa mesafelerdeki yer işaretlerini hatırlar ve yollarını bulmak için onları kullanır. Küçük fırfırlı kaya balığı (Bathygobius soporator) gelgit bölgelerinde yaşar. Yüksek gelgitler sırasında havuzlarda yüzerler ve her havuzun diğerlerine nasıl bağlandığını ezberlerler. Daha sonra, gelgitler sırasında yolları ezberledikleri için doğru atlama davranışları sergileyebilirler. Yeni bir ortamda, bu balıklar atlama davranışı göstermez veya yanlış havuzlara atlamaz. Yine de bir geceden sonra aynı doğru zıplama davranışlarını gösterirler.


Leave A Reply