Kelime i Şehadet’in Anlamı Nedir

0
Advertisement

Kelime-i Şehadet nedir ve Kelime-i Şehadet’in anlamı nedir? Kelime-i Şehadet ne anlama gelip ne gibi özellikleri vardır?

Kelime-i Şehadet

Arapça iki kelimeden yapılmış, Fars kuralına uygun bir tamlamadır. Tanıklık sözü demektir. Müslümanlığın ilk şartıdır. Kelime-i şehadet şu cümledir: «Eşhedü en lâ ilâhe ill-Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühu» (Allah’tan başka Yaradan olmadığına tanıklık ederim Muhammedin de onun kulu ve resulü olduğuna tanıklık ederim). Bu cümlede tanıklık, kabul ve tasdik ederim anlamınadır. Kelime-i şahadet, ilkin Hz. Muhammed’in eşi Hatice’ye söyletilmiştir. İslamı kabul eden ilk kadın odur.

Kelime-i şehadet, her ne kadar anlattığı düşüncenin özü bakımından önemli ise de «kalp ile kabul ve dil ile ikrar» şartından dolayı lafız (kelimenin ses yönü) de ihmal edilmez. Çünkü iman sahibinin İslâma girdiği başkası tarafından başka türlü anlaşılamaz. Bu sebeple, mutlaka sesle söylenmesi lazımdır.


Leave A Reply