Kelime Nedir?

0
Advertisement

Kelime nedir, ne demektir? Kelime nasıl oluşur, özellikleri, edebiyattaki yeri. Kelime hakkında bilgi.

kelimeKelime; Anlamlı hece veya hece gruplarına kelime denir. Kelimenin görevi bir mâna ifade etmek olduğu kadar cümle kurmaya da yaramaktır.

Kelime, en az tek heceli çlabîldiğî gibi birçok heceden de meydana gelir. Anlamlarına göre: Eş anlamlı veya “anlamdaş” (kalb, yürek); zıt anlamlı (açmak, kapamak); eş sesli veya “sesteş” (yaş = yaşanmış yıl, yaş = ıslak), “deyim” yani özel anlam kazanmış kelime grupları, (dili tutulmak, etekleri zil çalmak) gibi dört şekli vardır. Her kelimenin bîr veya bazan birkaç hecesi, öbür hecelerinden daha baskılı söylenir. Anlamı belirtmeye yarayan bu vurguya “kelime vurgusu” denir.

Kelimeler, birbirinden ayrı sekiz çeşide ayrılır: İsim, sıfat, zamir, fiil, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Yapıları bakımından iki türlü olur: Türemiş kelimeler, bileşik kelimeler. Kelimeye eklendiği zaman mânasını değiştiren yapı eklerini alarak meydana getirilmiş yeni kelimelere türemiş kelime veya gövde denir. Bütün yapı ekleri çıkarıldıktan sonra kalan kelimeye ise kök denir. İki veya fazla kelimenin bitişmesinden meydana gelen yeni kelimeler bileşik kelime adını alır. Türkçemizde kelimeler üç şekilde türetilir: isim köklerinden, fiil köklerinden, gövdelerden. Türeme yoluyla kelimeler, bir şekilden öbür şekle de geçirilir. Yani isimken sıfat, sıfatken fiil haline konulabilir. Yapı ekleriyle meydana getirilen bu gibi değişik kelimeler de gövde adını alır. Kelimeler anlamlarında değişiklik olmadan cümle içindeki durumuna göre de bazı ekler alır. Bunlara çekim ekleri, ya da takı denir.


Leave A Reply