Keşiş İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Keşiş ile ilgili cümleler. Keşiş kelimesi içeren “Keşiş” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Keşiş İle İlgili Cümleler

Keşiş Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Watphra Jetubon’da keşiş olduktan sonra başrahipliğe getirildi.
 2. *** Görevlerini aksatan Budacı keşişleri görevden uzaklaştıran ve yeni tapınaklar yaptıran Parakamabahu Hindulara da tapınma özgürlüğü tanıdı.
 3. *** Keşişlerin açtığı yollarda ilerleyerek kıta da keşiflerde bulunan ekip tarihe geçti.
 4. ** Ortaçağ da Avrupa’da keşişlik önemli bir mertebe idi.
 5. *** Philokalia, Rum keşiş metinlerinden oluşan düzyazı derlemenin ismidir.
 6. *** Rum keşiş Nikodimos’la Korinthos piskoposu Makarios tarafından derlenerek ilk kez 1782’de Venedik’te yayımlanmıştır.
 7. *** Peutinger Haritası, Colmar’lı (Alsace) bir keşişin 1265’te 12 parşömen yaprağına çizdiği eski bir Roma haritasının kopyası.
 8. *** 1240’ta Asti’de, 1241’de Piacenza’da, 1251’de de Como’da İtalyan Dominiken merkezlerinde başkeşişlik yaptı.
 9. *** 1764’te Teatinus keşişi, 1779’da Roma’da teoloji profesörü oldu ve 1780’de de Palermo Akademisi’ne yüksek matematik profesörü olarak atandı.
 10. *** Keşişler genellikle hayatlarını manastırlarda ve hiç evlenmeyip aile kurmadan sadece ibadet ederek geçirirler.
 11. *** Keşiş gibi bir ruhban sınıfı dinimizde yoktur.
 12. *** Keşişlik sadece Hıristiyanlıkta değil aynı zamanda Budizm dininde de oldukça yaygındır.
 13. *** Myanmar’da Budist keşişlerin yaptığı soykırıma varan eziyet insan aklının alamayacağı sınırlar ulaşmış durumda.
 14. *** Bazen ıssız bir yerde bir keşiş gibi herkesten uzakta kendimle kalarak yaşamak istiyorum.
 15. *** TDK’ya göre keşiş aslında rahip anlamına gelen bir terim.


Leave A Reply