Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kimdir? Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa; (1832 – 1912) Tanınmış bir Türk devlet adamıdır.Dört kere sadrazam olmuştur. Kıbrıs sancağının merkezi Lefkoşe’de doğdu. Topçu yüzbaşısı Salih Efendi’nin oğludur. Kıbrıs’ta okudu. Kahire harbiyesinden subay çıktı. Arapça, ‘Farsça, Rumca, Fransızca, İngilizce öğrendi. Kıbrıslı İstidadı ile dikkati çekti. Binbaşı rütbesiyle Mısır valisi Abbas Paşa’nın yabancı dillere mahsus kâtibi oldu.

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa

Kaymakamlıklarda, valiliklerde, genel valiliklerde bulundu. Dahiliye müsteşarı, Evkaf, sonra Maarif nazırı, 1885′ te de sadrazam oldu. 6 yıl gibi uzun müddet bu makamda kaldı. 1895’te yeniden sadrazam oldu. Sonra Aydın (İzmir) genel valiliğine gönderildi. Meşrutiyet’ten az sonra üçüncü defa iktidara çağrıldı. Gerçek bir meşrutiyetçi olduğundan, diktaya taraftar İttihat ve Terakki Partisi ile amansız bir savaşmaya girişti. İttihatçılar tarafından iktidardan düşürüldü. 1911 ‘de Balkan bozgunu üzerine dördüncü defa iktidara geldiyse de Babıâli Baskını’nda İttihatçıların hükümet darbesiyle düşürüldü. Hayatı tehlikede olduğundan, İstanbul’dan ayrıldı. Lefkoşe’de 80 yaşında öldü. Arap Ahmet Paşa Camisi’ne gömüldü.

Kâmil Paşa, 3 ciltlik bir Osmanlı siyasi tarihi yazmış, hâtıralarını 2 kitap halinde ‘yayınlamıştır.


Leave A Reply