Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge

0

Kimyasal tepkimelerde fiziksel denge nedir? Fiziksel denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı.

Kimyasal Tepkimelerde Fiziksel Denge

Belirli bir sıcaklıkta kapalı bir sistemde su ile su buharı arasındaki denge

Advertisement

\displaystyle {{H}_{2}}O\left( s \right)\rightleftarrows {{H}_{2}}O\left( g \right)

şeklinde gösterilir. Su – su buharı ile denge halinde ise buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı birbirine eşittir. Belirli bir sıcaklıkta kapalı sistemlerde denge hali \displaystyle \rightleftarrows ile gösterilir.

\displaystyle {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}\left( k \right)+su\rightleftarrows {{C}_{6}}{{H}_{12}}{{O}_{6}}\left( suda \right)

Belirli bir sıcaklıkta doymuş glikoz çözeltisinde; çözeltideki glikoz molekülleri ile katısı arasında denge kurulur. Bu durumda çözünme hızı, çökelme hızına eşittir.

Advertisement

Bu olaylarda denge haline ulaşıldığında gözlenebilir (makroskopik) özellikler (basınç, elektriksel iletkenlik, renk değişimi gibi) değişmediği halde tanecik düzeyinde (mikroskopik) olaylar devam eder.

ÖRNEK:

Belirli bir sıcaklıkta, kapalı bir kapta;

\displaystyle {{H}_{2}}O\left( s \right)\rightleftarrows {{H}_{2}}O\left( gaz \right)

dengesi kurulduğunda;

1) Sıvı düzeyi sabit kalır.
2) Sıvı buharı basıncı sabit kalır. (Denge buhar basıncı)
3) Buharlaşma hızı= yoğunlaşma hızıdır.
4) Birim zamanda buharlaşan molekül sayısı yoğunlaşan molekül sayısına eşittir.

Advertisement

► Gözlenebilir özellikler değişmediği halde, moleküler düzeyde sürekli bir değişimin olması nedeniyle denge dinamiktir.

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, belirli bir sıcaklıkta maddenin yapısında kimyasal bir değişme olmadan kurulan dengelere FİZİKSEL DENGE denir.


Leave A Reply