Ki’nin Yazımı Konu Anlatımı, Ki Ne Zaman Bitişik Ne Zaman Ayrı Yazılır?

0
Advertisement

Ki eki hangi durumlarda bitişik, hangi durumlarda ayrı yazılır? Ki’nin yazılışı ile ilgili kurallar ve Ki’nin Yazımı örnekleri.

Ki’nin Yazımı

# Türkçede üç tane “ki” vardır…

a) İlgi zamiri olan “-ki” nin yazımı

Sözcüğe bitişik yazılır. Kendinden önce ya da sonra belirtilen bir ismin yerini tutar. Ünlü uyumuna uymaz. Tamlayan eklerinden sonra kullanılır.

> Benim odam büyük, seninki küçük.

> Onun ödevi benimki ile kıyaslanamaz.

b) Sıfat yapan “-ki” nin yazımı

Yapım eki olan bu “-ki” de sözcüğe bitişik yazılır. Kalınlık-incelik uyumuna uymaz. Yer ve zaman bildiren sıfat türetir. Yer bildiren sıfat türetirken “-de” ekiyle kullanılır.

Advertisement

> Bahçedeki ağaç, akşamki yağmur

> Masadaki kitap, sabahki kaza

> Çarşıdaki dükkan, yarınki gezi

c) Bağlaç olan “ki” nin yazımı

Başlı başına bir sözcük olduğundan kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır.

> Öksürük bırakmıyor ki çocuk uyusun.

> Duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengini.

Advertisement

UYARI

Bağlaç olan “ki” nin bitişik yazılan kalıplaşmış kullanımları da vardır.

> belki
> oysaki
> meğerki
> mademki
> halbuki
> sanki


Leave A Reply