Koca Kasım Ağa Kimdir

0
Advertisement

Tanınmış Türk mimarlarından Koca Kasım Ağa kimdir? Koca Kasım Ağa’nın hayatı ile ilgili bilgiler.

Koca Kasım Ağa - Yeni CamiKoca Kasım Ağa tanınmış Türk mimarlarındandır. Ömrünün büyük kısmı siyasi mücadeleler ile geçmiştir. 1622’de Başmimar olmuştur. Kara Mustafa Paşa öldürülünce azledildi ve yerine Mustafa Ağa tayin olundu. Kasım Ağa bir müddet sonra gene Başmimar oldu. Büyük bir servet edindi. Sultan İbrahim tahttan indirilince Kösem Valide Sultan da ölüp nüfuz Turhan Sultan’a geçince, Koca Mimar diye anılan Kasım Ağa, Valide Kahyalığı makamına getirildi. Bu nüfuzundan Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazam yaptırmak hususunda istifade etti.

Ancak onun fikrini bilen Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa, Köprülü’yü Köstendil’e sürdürdü ve Kasım’ı da kahyalıktan attırdı. Zindanda Kanlı Kuyu’ya hapsedilen Kasım Ağa bir müddet sonra da Kıbrıs’a sürüldü. Sonradan Valide Sultan, Kasım’ın haklı olduğunu görerek onu affetti. Sürgünden gelen Koca Mimar da hükmünü sürdürmeye devam etti. Köprülü de sürgünden dönmüştü. Nihayet Bozcaada elden gittiği sırada Köprülü Mehmet Paşa’yı sadrazamlığa tayin ettirebildi.

Koca Kasım Ağa, yirmi yıl mimarbaşlıkta kalmıştır. Bu müddet içinde irili ufaklı birçok eser bırakmışsa da en önemlisi Yeni Cami’dir. Buna Yeni Valide Camisi de denir. III. Sultan Murat‘ın kadınlarından olan Safiye Valide Sultan zamanında başlanmış ancak IV. Mehmet‘in annesi Turhan Sultan zamanında bitirilebilmiştir. Planları Mimar Davut Ağa’nındır. Mimarbaşı Mustafa Ağa da bu planların gerçekleştirilmesinde çalışmıştı. Caminin yapılışı 1598’den 1663 yılına kadar aralarla 65 yıl sürmüştür. Caminin son hali yukarıda yanda bulunmaktadır.


Leave A Reply