Koca Ragıp Paşa Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Büyük bir devlet adamı olmasının yanında büyük de bir şair olan koca Ragıp Paşa hayatı ve dönemi hakkında genel bilgiler.

Koca Ragıp Paşa (1698 – 1763) Osmanlı devletinin büyük siyaset adamlarından biridir. «Damat Ragıp Mehmet Paşa» diye de anılır. Şiirlerinde «Râgıb» mahlasını kullanmıştır.

İstanbul’da doğdu. İyi bir öğrenimden sonra, derece derece yükselerek, sadaret mektupçusu (başbakanlık özel kalem müdürü), 1741’de reisülküttap (dış işleri bakanı) oldu. Osmanlı İmparatorluğunun dış işlerini büyük bir iktidarla yönetti. Çeşitli genel valiliklerde, bu arada Mısır’da bulundu. Halep Beylerbeyi (genel valisi) iken 1757’de sadarete (başbakanlığa) getirildi. Ölünceye kadar, 6 yıl bu görevde kaldı. III, Osman’ın son, III. Mustafa’nın da ilk sadrazamı oldu. Bu hükümdarlar üzerinde nüfuzu vardı. Barış taraflısıydı; devleti Yedi Yıl Savaşları’na sokmadı, Büyük Friedrich’in teşviklerine kulak asmadı.

Büyük bir devlet adamı, diplomat olan Ragıp Paşa, bilgin ve şair olarak da çok ünlüdür. Değerli eserleri, çevirmeleri vardır, Nedîm ile Şeyh Galip arasındaki şairlerin en büyüğü sayılır. Nâbî yolundan gitmekle birlikte, gazellerinde büyük kudret göstermiş, devrinde de, sonradan da yüzlerce şair tarafından takdir edilmiştir.

Koca Ragıp Paşa III. Ahmet’in kızlarından Saliha Sultan’la evlenmişti. İstanbul’da, Koska’daki kütüphanesinin yanına gömülmüştür.

Advertisement

Leave A Reply