Koordinat Ekseninde Döndürme

0
Advertisement

Koordinat eksenleri etrafında döndürme nasıl gerçekleşir? Bir cismin koordinat eksenleri etrafında dönme şekli, açıklaması.

Koordinat Ekseninde Döndürme

Bir cismi koordinat eksenleri etrafında saat yönünde veya saat yönünün tersinde döndürebiliriz.

Burada, etrafında döndürdüğümüz eksenin bir saatin tam ortasından geçtiğini düşünebiliriz.

Saat yönünde döndürme negatif yön, saat yönünün tersine döndürme pozitif yön olarak adlandırılır.

Advertisement

Not

Pozitif veya negatif yönlerdeki döndürmeyi sağ el kuralı ile de belirleyebiliriz.

Sağ el baş parmağımız, etrafında döndüreceğimiz eksenin pozitif yönünü gösterdiğinde, diğer dört parmağımızın dönüş yönü, pozitif dönme yönü yani saat yönünün tersini gösterir.

Sağ el baş parmağımız, etrafında döndüreceğimiz eksenin negatif yönünü gösterdiğinde, diğer dört parmağımızın dönüş yönü, negatif dönme yönü yani saat yönünü gösterir.

Örnek

Advertisement

XYZ dik koordinat sisteminde verilen küpün x, y ve z eksenleri etrafında 90° döndürülmüş hallerini bulalım.

Çözüm

Yukarıdaki küpü, x ekseni etrafında saat yönünün tersine ve saat yönünde 90° döndürelim.

Şimdi de soruda verildiği konumda bulunan küpü,

y ekseni etrafında saat yönünün tersine ve saat yönünde 90° döndürelim.

Aynı küpü, z ekseni etrafında saat yönünün tersine ve saat yönünde 90° döndürelim.

Örnek

XYZ dik koordinat sisteminde verilen küpün x, y ve z eksenleri etrafında 180° döndürülmüş hallerini bulalım.

Advertisement

Çözüm

Bir cismin bir eksen etrafında saat yönünde veya saat yönünün tersine 180° döndürülmesi aynıdır.

Yukarıdaki küpü, x ekseni etrafında 180° döndürelim.

Aynı küpü, y ekseni etrafında 180° döndürelim.

Aynı küpü, z ekseni etrafında 180° döndürelim.

Not

Bir cismin saat yönünde 90° döndürülmesi, saat yönünün tersine 270° döndürülmesi ile aynıdır.

Aynı şekilde, bir cismin saatin tersi yönde 90° döndürülmesi saat yönünde 270° döndürülmesi ile aynıdır.

Advertisement

Bir cismi 360° döndürdüğümüzde aynı konuma gelir.


Leave A Reply