Ktenofora (Ctenophora) Nedir? Ktenofora (Ctenophora) Türü Canlıların Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Ktenofora ne demektir? Ktenoforların yaşam şekilleri, özellikleri, ktenoforlar hakkında bilgi.

Ktenoforlar; açık denizlerde yaşayan, serbestçe yüzebilen canlılar. Dış görünüş olarak denizanasına (sölentereler) çok benzemekle beraber, doku yapısındaki farklılıktan dolayı hayvanlar aleminde ayrı bir filum olarak sınıflandırılmışlardır. Vücudunun içinde bulunan kavitenin dışarı açılan kısmı boğazı ile ağzını oluşturur. Vücudu üç tabaka olan ektoderm hücresel bir yapıya saiptir ve vücudu ile boğazının iç yüzeyine sarar. En içteki tabaka olan endoderm de hücresel bir yapıya sahiptir ve kavitenin iç yüzeyini kaplar.

Dünya çapında yüzmek için kullandıkları kirpik gruplarıyla (genellikle “taraklar” olarak anılırlar) dikkat çekicidirler ve kirpiklerin yardımıyla yüzebilecek en büyük hayvanlardır.

Endoderm ile ektoderm arasında yer alan mesoderm ise peltemsi bir yapıya sahip olup, kas liflerini kapsar. Ktenoforlar genellikle yumurta biçimli ya da beyzi; bazen de yaprak biçimli bir yassıdır. Bazılarında mahfaza içine girebilen bir çift tüylü duyarga bulunur. Sekiz adet, tarağın dişlerine benzeyen ve üstleri çok sayıda iri silialarla kaplı kolları yüzmeyi sağlar. Sinir sistemi ktenoforun tüm vücuduna yayılmıştır ve kas lifleri duyargalarının kesiştiği yerde ve ağzıyla boğazında yoğunlaşmıştır. Solunum, denizanasında olduğu gibi vücut yüzeyinden yapılır. Daha çok planktonlarla beslenir. Bu planktonları duyargaların üstünde bulunan çan biçimindeki yapışkan organlar (collablast) yoluyla yakalar.

Vücutları, dışta iki hücre kalınlığında bir tabaka ve iç boşluğu kaplayan bir başka tabaka ile bir jöle kütlesinden oluşur. Filum, avını yakalayan geri çekilebilir dokunaçlara sahip yumurta şeklindeki cydippitler, yassı genellikle taraksız platiktenidler ve diğer ktenoforları avlayan geniş ağızlı beroidler dahil olmak üzere çok çeşitli vücut formlarına sahiptir.

Hemen hemen tüm ctenophor’lar, mikroskobik larvalar ve rotiferlerden küçük kabukluların yetişkinlerine kadar çeşitli avları alarak yırtıcı olarak işlev görür ; istisnalar, türlerindeki yetişkinlerin beslendiği salplarda parazit olarak yaşayan iki türün yavrularıdır.

Advertisement
Ktenofora (Ctenophora)

Kaynak : wikipedia.org

Yumuşak, jelatinimsi vücutlarına rağmen, ctenophores’u temsil ettiği düşünülen fosiller , yaklaşık 525 milyon yıl önce Kambriyen’in ilk zamanlarına kadar uzanan lagerstätten’de ortaya çıkıyor. Ktenoforların “hayat ağacı” ndaki konumu, moleküler filogenetik çalışmalarında uzun süredir tartışılmaktadır. Biyologlar, süngerlerin diğer tüm çok hücreli hayvanların kardeş grubu olduğu (Porifera Kardeş Hipotezi) ktenoforların ikinci en erken dallanan hayvan soyunu oluşturduğunu öne sürdüler.

Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

Hayvan filumları arasında, Ctenophores süngerlerden daha karmaşık , cnidarians ( denizanası , deniz anemonları , vb.) kadar karmaşık ve bilateryanlardan ( neredeyse tüm diğer hayvanları içerir) daha az karmaşıktır . Süngerlerin aksine, hem ctenophores hem de cnidarians: hücreler arası bağlantılar ve halı benzeri bazal membranlarla bağlı hücreler ; kaslar ; sinir sistemleri ; ve bazılarının duyu organları vardır. Ctenophores , birkaç ctenophor türünde olmamasına rağmen, yapışkan ve avına yapışan kolloblastlara sahip olmasıyla diğer tüm hayvanlardan ayırt edilir.

Süngerler ve cnidarians gibi, ctenophores , cnidarians ve ctenophores’da mesoglea olarak adlandırılan orta bir jöle benzeri malzeme tabakasını sandviçleyen iki ana hücre katmanına sahiptir. Daha karmaşık hayvanların üç ana hücre katmanı vardır ve ara jöle benzeri katman yoktur. Bu nedenle, ctenophores ve cnidarians , süngerlerle birlikte geleneksel olarak diploblastik olarak etiketlenmiştir. Hem ctenophores hem de cnidarians , daha karmaşık hayvanlarda orta hücre katmanından kaynaklanan bir kas tipine sahiptir. Sonuç olarak bazı yeni ders kitapları ktenoforları triploblastik olarak sınıflandırır,  diğerleri hala onları diploblastik olarak görüyor. Tarak jöleleri, 80’den fazla farklı hücre tipine sahiptir. Bu, placozoanlar, süngerler, cnidarians ve bazı derin dallı bilateriyenler gibi diğer grupların sayılarını aşmaktadır.

Boyutları yaklaşık 1 milimetre (0.04 inç) ile 1.5 metre (5 ft) arasında değişen ktenoforlar, ana hareket yöntemi olarak silia (“kıl”) kullanan en büyük hayvanlardır. Çoğu türün, vücutlarının uzunluğu boyunca uzanan ve tarak sıraları boyunca istiflenmiş “ctenes” adı verilen tarak benzeri kirpik bantları taşıyan, tarak sıraları adı verilen sekiz şerit vardır. Böylece kirpikler attığında, her bir tarağınkiler aşağıdaki tarağa dokunun. “Ctenophora” adı “tarak taşıyan” anlamına gelir. Yunanca κτείς (kök-form κτεν-) “tarak” anlamına gelir ve Yunanca son eki -φορος “taşıyan” anlamına gelir.


Leave A Reply