Kültür ve Eğitim İlişkisi

0
Advertisement

Kültür ve Eğitim arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Eğitim İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi.

egitim-1Kültür ve Eğitim İlişkisi; Eğitimle kültür arasında da karşılıklı bir etkileşim vardır. Eğitim, bir toplumun var oluşunu ve ilerleyişini güvenceye almak amacıyla üyelerine gerekli bilgi, beceri, düşünce ve davranış kalıplarını aktarması sürecidir. Eğitimle yetişkin kuşaklar, yetişmekte olan kuşakları toplumsal yaşama hazırlar, toplumun kültürünü çocuk ve gençlere aktarırlar. Topluma yeni katılan her üye, toplumun kültürünü eğitim yoluyla öğrenir.

Eğitim toplumun ve kültürün bir ürünüdür. Bilimsel düşüncenin ön planda tutulduğu toplumlarda eğitim, kişinin ve toplumun yaşamını değiştirebilme gücüne sahiptir. Toplumsal, ekonomik ve siyasal işlevleri yerine getirerek bireyin; toplumun ve çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi hâline gelmesine yardımcı olur. Kültür, toplum bireylerine eğitim yoluyla aktarılır. Örneğin; demokrasinin temel ilkelerinin benimsendiği, birey haklarının yasal yollarla alınması değerine bağlı bir kültürde bireyler bu eğitimi alır. Bu anlamda eğitim, toplumun kültürünün toplum üyelerince benimsenmesini ve toplumun devamını sağlar. Görüyoruz ki eğitim ve kültür etkileşimi karşılıklıdır.


Comments are closed.