Kunut Duaları Hakkında Bilgi

5
Advertisement

Kunut Duaları nedir? Kunut Dualarının anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi.

dua

Kunut Duaları; Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitir namazı kılınır. Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve zammı sure (Kur’an’dan bir bölüm) okunduktan sonra tekbir alınır ve sonrasında Kunut duası okunur. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir.

Cemaatle kılınan bir namazda hem imam, hem de cemaat Kunut duasını içinden okur. Allah’ın yüce özellikleri Kunut duasında ifade edilerek Yüce Allah’tan bağışlanma ve yardım dilenilir. Yüce Allah’a, verdiği nimetlerden ötürü şükredilir. Her türlü çirkinliğe düşmekten koruması için Yüce Allah’a yalvarılır. Hanefi mezhebine göre sadece burada ve bir de bazı hallerde (mesela bir fitne çıktığı, bir belâya uğrandığı zamanlarda) sabah namazının farzında okunabilir.

Kunut Duaları şunlardır:

“Allahümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netûbu ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel hayre küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allahümme iyyâke na’ğbüdü ve leke nusalli ve nescüdü ileyke nes’â ve nahfıdü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

Advertisement

Manaları;

Allahım! Şüphesiz ki biz senden yardım, mağfiret ve hidâyet isteriz. Seni tasdik eder, Sana tövbe eder, Sana itimat ederiz. Seni bütün hayırla öğer, Seni zikreder, Sana Şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edeni terkeder, ondan ayrılır ve onunla ilgimizi keseriz.

Allahım! Biz ancak Sana ibadet eder ve Senin manevi yakınlığına kavuşmak için çalışır, koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki Senin azabın kâfirlere ulaşır.”

Bu duaları ezbere bilmeyenler, bir an önce öğrenmeye çalışmalı, bu arada vitir namazlarını kılarken bu dualar yerine “Rabbena âtinâ” ayetini okumalıdır.


5 yorum

Leave A Reply