Kur’anı Kerim İle İlgili Kavramlar

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak bazı kavramlar hakkında bilgiler. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni , Kur’an-ı Kerim’in okunması, anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili kavramlar.

Kur’an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar

Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel bilgi kaynağıdır. Müslümanların Kur’an-ı Kerim’den tam olarak yararlanabilmesi için onu, gerek okunuşu gerekse anlamı açısından iyi incelemeleri ve böylece çok iyi tanımaları gerekmektedir.
Kur'an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim’in İç Düzeni İle İlgili Kavramlar

1. Ayet: Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerinden her birine denir. Ayetler, ayet numaralan ile birbirinden ayrılmışlardır. En uzun ayet Bakara suresinin 282. Ayetidir.

2. Sure: Kur’an-ı Kerim’in en az üç ayetten oluşan bölümü olup 114 tanedir. En uzun sure Bakara suresi olup 286 ayetten oluşmuştur. En kısa sure ise 3 ayetten oluşan Kevser süresidir. Mekke döneminde indirilen surelere Mekki, Medine döneminde indirilen surelere ise Medeni sureler denir.

3. Cüz: Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfasına denir. Kur’an-ı Kerim toplam 30 cüzden oluşmuştur. Aynı zamanda her cüz 4 hizipden oluşmuştur.

4. Mushaf: Kitap haline getirilmiş Kur’an-ı Kerim’in özel adıdır.

Advertisement

Kur’an-ı Kerim’in Okunması ile İlgili Kavramlar

Kur’an-ı Kerim’in doğru ve güzel okunmasıyla ilgili bazı kavramlar vardır.

1. Tecvit: Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okunması için uyulması gereken kuralları kapsayan bir ilimdir.

2 Mukabele: Vahiy gelmeye devam ederken Hz.Peygamber (sav.) ile Hz. Cebrail’in her yılın Ramazan ayında Kuran ayetlerini karşılıklı okumalarıdır. Bu uygulama Müslümanlar tarafından devöm ettirilmiş ve bir gelenek haline getirilmiştir.

3. Hatim: Kur’an-ı Kerim’in ezbere ya da yüzünden, baştan sona okumaya veya dinlemeye hatim denir.

4. Hafızlık: Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezberlemeye hafızlık; ezberleyen kişiye de hafız denir.

Advertisement

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar

Kur’an-ı Kerim bütün insanlara hitap eden son ilahî kitaptır. Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmesi nedeniyle farklı dil gruplarındaki insanların anlayabilmesi için değişik dillere çevrilmiştir.

1. Meal: Kur’an-ı Kerim’in değişik dillere tercüme edilerek anlamını açıklamaktır.

2. Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i ayetlerin iniş zamanlarına, mekanına ve indi-riliş sebebine göre açıklamak ve yorumlamaktır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Kur’an-ı Kerim tefsiri ülkemizde Cumhuriyet dönemde yazılan ilk Türkçe tefsirdir.


Leave A Reply