Kur’anı Kerim’in Belli Başlı Konuları

0
Advertisement

Kur’an-ı Kerim’in içeriğindeki belli başlı konu başlıkları ve bu konular hakkında kısaca açıklamaların bulunduğu sayfamız.

Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

Allah tüm evreni ve içindekileri yoktan var etmiştir. Özellikle insan bu yaratılış tablosu içerisinde sahip olduğu akıl ve iradesi sebebiyle özel bir konuma sahiptir. Dolayısıyla insan, Yüce Yaratıcıya, kendisine ve diğer canlılara karşı sorumluluk ve görevlerini ancak Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla öğrenebilir. Şimdi bu sorumluluk ve görevleri inceleyelim.

Kur'an-ı Kerim

a) İnanç

Kur’an-ı Kerim’in başlıca konuları, iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerdir İman, Hz. Peygamber (sav)’in Allah tarafından getirdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğruluğuna tereddüt etmeden kabul etmektir. İslam dininin temel esasını tevhid/Allah’ı birleme inancı oluşturur. Tevhid inancının temel özellikleri İhlâs suresinde şu şekilde ifade edilmiştir: ‘ De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir/Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamıştır, doğmamıştır, O’nun hiçbir dengi ve benzeri yoktur.’

Aynı şekilde Peygamberlere ve onların getirdikleri kitaplara inanmak da İslam’ın temel inançlarındandır. Buna bağlı olarak ahirete ve bu dünyada işlenen iyilik ve kötülüğün ahirette karşılık bulacağına, Meleklerin var olduğuna ve her birinin görevleri olduğuna, Kadere, Hayır ve Şerrin Allah’tan geldiğine inanmak da İslam dininin temel inanç ilkeleridir.

b) İbadet

Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarından sonra yer alan ikinci önemli konu ibadetlerdir. İbadet, insanın Allah’a sevgi, saygı ve itaatini göstermek, O’nun rızasını kazanmak amacıyla sergilemiş olduğu tutum ve davranışlardır. İnsan yaratılış amacının bu olduğu bir ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir: ‘Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.’

Advertisement

Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, zekat, hac yapılması zorunlu ibadetler olduğu gibi, kişilerin gönüllü olarak gerçekleştirdikleri ibadetlerde Kur’an-ı Kerim’de övülmüştür.

c) Ahlak

Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen ve övülen diğer bir konuda ahlaktır. Ahlak, inanç ve ibadetlerin samimiyet ve Allah’ın rızası yapılması sonucu insanda ortaya çıkan güzel, erdemli ve faydalı davranışların ortaya çıkmasıdır. Yüce Allah, insanlara ve diğer varlıklara karşı merhametli, yardımsever ve hoşgörülü olmamızı bizden isterken; aynı zaman da kötülüklerden, yalan, iftira, başkasının arkasından konuşmayı ve çekememezlik gibi davranışlardan uzak durmamızı istemektedir. Bu durum bir ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir: ‘İman edip salih ameller (iyi ve faydalı işler) yapanlara gelince insanların en hayırlısı da onlardır.’


Leave A Reply