Kur’anı Kerim’in Tarihi

0

İslam dininin ve insanlığın son kutsal kitabı olma özelliği taşıyan Kur’an-ı Kerim’in tarihi ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız.

Kur'an-ı Kerim
İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından vahiy yoluyla, Hz. Muhammed (sav.) ‘e indirilen son ilahî kitaptır. İslam dininin temel kaynağı olup kıyamete kadar insanlığın inanç dünyasını aydınlatmaya devam edecektir. Kur’an-ı Kerim insanın en temel konularını oluşturan yaratıcısı ve hakikati, kendisi ve hakikati, hayat ve ölüm ve ahiret gibi ihtiyaç duyduğu bilgileri ihtiva eden ve Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Peygamber (sav)’e vahiy meleği Hz.Cebrail vasıtasıyla ilettiği ilahî bir kitaptır. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in tam anlaşılması ve ihtiva ettiği ilahî bilgilerin sırlarına vakıf olunması insanın önemle üzerinde durması gereken en temel sorumluluğudur. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i en iyi anlayan ve yaşayarak örnek olan Hz. Peygamber (sav.)’in Sünnet’i dediğimiz uygulamaları da İslam dininin diğer önemli temel kaynağını teşkil eder.

Kuran-ı Kerim’in Tarihi

Kur’an-ı Kerim’in indirilişi, Hz. Muhammed (sav.)’in, 610 yılının Ramazan ayında, ilk vahyi almasıyla başlayıp vefat ettiği 632 yılına kadar devam etmiştir.

Kur’an-ı Kerim yaklaşık olarak 23 yıllık bir zaman diliminde ayet ayet veya sure sure indirilmiştir. Genellikle yaşanan bir olay veya sorulan bir soru üzerine indirilmesi Kur’an-ı Kerim’in o dönemin insanları tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Kur’an-ı Kerim vahiy katipleri tarafından hemen kaleme alınırken aynı zamanda özel yetenek sahibi sahabeler tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in her yıl Ramazan ayında Hz. Peygamber (sav) ile vahiy meleği Hz. Cebrail tarafından karşılıklı okumalarla güvenilir bir durum sağlanmıştır. Bu karşılıklı okumalar Mukabele dediğimiz uygulamalar şeklinde İslam dünyasında bir geleneğe dönüştürülmüştür.

Hz. Ebu Bekir döneminde bir kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim, aşağıdaki nedenlerden dolayı Hz. Osman döneminde çoğaltıldı.

• İslam’ın farklı coğrafyalara yayılması ve Müslüman nüfusun artması

• Farklı dil gruplarının etkisiyle aynı metinlerin farklı olarak telaffuz edilmesi

Zeyd bin Sabit’in başkanlığında oluşturulan komisyon ilk Kuran nüshasından yedi adet çoğaltmış ve oluşturulan kitaplar Hz. Osman hilafeti döneminde önemli İslam merkezlerine gönderilmiştir.


Leave A Reply