Kuva-i Milliye’nin Ortaya Çıkış Nedeni

0

Türk ulusunun kurtuluşu için ilk direnen güçlere verilen isim olan Kuva-i Milliye güçleri neden ortaya çıkmıştır ve ne gibi faydaları dokunmuştur?

kuvayi-milliye

Advertisement

KUVA-İ MİLLİYE’NİN OLUŞMASI

İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi. Anlaşma Devletleri’nin Türk ulusunu, yurdundan ve bağımsızlığından yoksun hale getirme konusundaki amaçlarını apaçık ortaya koydu.

Osmanlı Hükümeti bu ve buna benzer olayları önleyecek güç ve yetenekte değildi.

Ulus ise silahla karşı koymaya başlayarak haklarını kendi gücüyle koruyacağını ortaya koymuştu.

Advertisement

Genel olarak işgallere, özellikle Yunan ordusunun İzmir’i işgal etmesine ve Ege Bölgesi’nde ilerlemesine karşı örgütlenen direniş güçlerine Kuva-i Milliye denilmiştir.

Oluşma Nedenleri

a. Anadolu’nun işgal edilmesi

b. Mondros Ateşkes’i uyarınca Türk ordusunun terhis edilmiş olması

c. Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi

d. Anlaşma Devletleri’nin Mondros hükümetlerini tek taraflı olarak uygulamaları

Advertisement

• İlk direniş hareketi güney cephesinde Fransızlara karşı kendiliğinden oluşmuştu.

Asıl Kuvayi Milliye hareketi, izmir’in işgalinden sonra Yunanlılara karşı Ege’de başladı. Yurtsever subaylar, erler, aydınlar, gençler, efeler, bir araya geldiler. Bir ölçüde, dağınık güçler örgütlenmiş oldu.

• Kuva-i Milliye, halkın kendi varlığını ve bağımsızlığını koruması amacıyla ortaya çıkmış bir direniş gücüydü.

kuvayi-milliye

BATI CEPHESİ’NİN KURULMASI

Düşmana karşı direnmenin giderek artması ve birçok başarılar elde edilmesi ulusal bilincin güçlenmesine yol açtı.

1919 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Balıkesir ve Alaşehir’de toplanan kongrelerle Batı Anadolu’daki Kuva-i milliye birlikleri daha da güçlendirildi.

Bir süre sonra Ayvalık kıyılarından başlayıp Soma-Akhisar-Salihli-Nazilli’nin batısından geçen bir hat üzerinde bir cephe oluşturuldu. Böylece Batı Cephesi’nin temeli atılmış oldu.

Düzenli Yunan tümenlerine karşı yalnızca Kuva-i Milliye ile karşı koymak olanaksızdı. Ancak bu kuvvetler düşmana büyük zararlar verdiler, düşmanın ileri harekâtını yavaşlattılar TBMM‘ye karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında önemli rol oynadılar ve Kurtuluş Savaşımızın örgütlenmesi için zaman kazandırmış oldular.


Leave A Reply