Birinci TBMM’nin Özellikleri Nelerdir? Maddeler Halinde Bilgiler

0
Advertisement

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) özellikleri nelerdir? İlk meclis ile ilgili bilgi. Maddeler halinde ilk meclis hakkında bilgiler.

I. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ

  • İşgallere karşı oluşan direniş tek çatı altında toplanmıştır.
  • Milletin iradesi yönetimde egemen kılınmış, ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  • Osmanlı Mebusan Meclisi milletvekilleri de TBMM’ye katılmış, böylece TBMM farklı görüşlere açık olduğunu göstermiştir.
  • TBMM güçler birliğini benimsemiş ve böylece olağanüstü yetkilere sahip meclis ya da ihtilalci Meclis unvanını almıştır.
  • Kurtuluş Savaşı’nda bütün savaşları yönettiği için TBMM’ye Savaş Meclisi de denir.
  • Yeni Türk Devleti’nin ilk kurumlarını kurması ve temel yasalarını kabul etmiş olması bakımından TBMM’ye Kurucu Meclis de denir.
  • TBMM’nin açılmasıyla Temsil Heyeti’nin görevi sona ermiştir.
  • İtilaf Devletleri’ne telgraf çekilerek İstanbul Hükümeti ile yapılacak hiçbir antlaşmanın kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

23 Nisan 1920‘de açılan ilk TBMM 1 Nisan 1923’de seçimlerin yeniden yapılması için çalışmalarına son vermiş, ikinci meclis 11 Ağustos 1923’de açılmıştır.

1876 tarihli I. Meşrutiyet Meclisi’nde 130 üyeden 50’si gayrimüslimdir. II. Meşrutiyet Meclisi ‘nde de durum bundan pek farklı değildir, ilk TBMM’de azınlık milletvekili yer almamıştır. Bu TBMM’nin ulusal olduğunu gösterir.

I. TBMM inkılapçı değildir. Yaptığı tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır.

Hepsi vatansever ve tarihi bir görev yüklendiklerinin bilincinde olan Birinci Meclis üyeleri öteden beri memlekette yer etmiş fikir akımlarının etkisindeydiler. Hilafet ve saltanat makamlarının dokunulmazlığım zorunlu gören gruplar yanında, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik tezine bağlı o zaman sayıca küçük de olsa bir grup bulunuyordu.

Advertisement

Leave A Reply