Kuyucu Murat Paşa Kimdir? (Kısaca)

0

Osmanlı sadrazamlarından birisi olan ve Osmanlı tarihinin ünlü sadrazamlarından olan kuyucu Murat Paşa ve dönemi ile ilgili kısaca bilgiler veren sayfamız.

Kuyucu Murat Paşa
KUYUCU MURAT PAŞA ( 1535? – 1611)

Advertisement

Ünlü Osmanlı vezirlerden biridir. 1560’tan 1565’e kadar Yemen Beylerbeyi (genel valisi) Mahmut Paşa’nın kethüdası (başyaveri) oldu. Aynı yıl rütbesi sancakbeyliğine (tümgeneralliğe) yükseltilerek Mısır’da bir valiliğe atandı. 1576’da Yemen işlerindeki bilgisi dolayısı ile beylerbeylik (orgenerallik) rütbesiyle bu eyalete genel vali oldu.

Çeşitli görevlerden sonra 1603’te Rumeli Beylerbeyi oldu. Gene o yıl 4. vezir rütbesiyle «kubbe-nişîn» (devlet bakanı), 1606’da «Engürûs Serdârı» (Almanya cephesi başkomutanı) oldu; Zitvatorok Barış Antlaşmasını sağlayarak uzun süren Türk Alman Savaşı’ na son verdi.

Ünlü Budin Beylerbeyi (Macaristan genel valisi) Kâdızade Alî Paşa, Murat Paşa’nın damadı idi. Çok nüfuz kazanan Kuyucu Murat Paşa, 1606’da I. Ahmet tarafından vezir-i âzamlığa (başbakanlığa) getirildi.

Kuyucu Murat Paşa’nın asıl ünü, Anadolu’ da «Celâlî İsyanları» denen ayaklanmaları bastırmasıdır. Bunun için bir hayli kan dökmüştür. Celâlîler, Türk devlet adamlarının bazıları tarafından şiddetle tutuldukları, düzenli orduları olduğu için, onları ezmek hem güç, hem de, yeni isyanlara yol açacağı için, nazik, tehlikeli bir meseleydi.

Advertisement

5 yıl iktidarda kalan Murat Paşa, 80 yaşına yakın ölmüştür. O sırada İran savaşına son vermek üzere hazırlıklar yapıyordu. Vezneciler’deki sarayının karşısında yaptırmış olduğu medresenin yanındaki türbeye gömülmüştür.


Leave A Reply