Kuzey İle İlgili Cümleler

0

Kuzey ile ilgili cümleler. Kuzey kelimesi içeren “Kuzey” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kuzey İle İlgili Cümleler

 1. *** Kuzey yarım kürede bulunan ülkemizde bir çok farklı iklim şartları görülmektedir.
 2. *** Kuzey tarafında yer alan bağ ve bahçeler daha fazla kar altında kaldıklarından daha soğuk oluyorlar.
 3. *** Kuzey ve batı banliyölerinde toplanmış olan imalat sektörünün en gelişmiş dalları otomobil, uçak, elektronik, kimya, ilaç ve gıda sanayileridir.
 4. *** Apşeron’un kuzeyindeki Kuba-Haçmaz bölgesinde koyun beslenir, tahıl ve sebze yetiştirilir.
 5. *** Badrinath, Kuzey Hindistan’da, Uttar Pradesh eyaletinin Garhval ilinde, ıssız köy ve kutsal yer.
 6. *** Doğudan Gabû, batıdan Oio, güneyden Ouinara ve Tombali illeri, kuzeyden ise Senegal ile çevrilidir.
 7. *** İlin kuzey yarısını doğu-batı doğrultusunda geçen ve Atlas Okyanusuna dökülen Geba Irmağı, il merkezi Bafatâ’ya kadar ulaşıma elverişlidir.
 8. *** İlin kuzey ve güney kesimleri ihracata elverişli kerestelik ağaçlarla kaplıdır.
 9. *** Bafatâ kentinin çevresinde ve kuzeyde Senegal sınırı boyunca yerfıstığı yetiştirilir.
 10. *** Kuzeydeki savanlarla kaplı bölgede ise sığır, koyun ve keçi beslenir.
 11. *** Bafatâ kenti, karayoluyla kuzeyde Senegal’e, doğuda Gabû’ya, batıda Mansabâ’ya ve güneyde Bambadinka’ya bağlanır.
 12. *** Doğuda Gabû, batıda Mansabâ, güneyde Bambadinka kentlerine, kuzeyde ise Senegal’e karayolu bağlantısı vardır.
 13. *** Baf ili doğudan Limasol ve Lefkoşa illeri, güney, kuzey ve batıdan ise Akdeniz ile çevrilidir.
 14. *** Baden, İsviçre’nin kuzeyinde, Aargau kantonunda enfes bir kenttir.
 15. *** Limmat Irmağı kıyışında, Zürich’in kuzeybatısında yer alır.
 16. *** Batıda ve güneyde Fransa ve İsviçre ile Avusturya’nın küçük bir kesimi, kuzeyde ve kuzeybatıda ise Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletleri Baden-Württemberg’i çevirir.
 17. *** Eyaletin coğrafi sınırlarını güneyde Konstanz Gölü (Bodensee) ile Yukarı Ren, batıda giderek genişleyen Ren Vadisi, kuzeyde Main Irmağı, doğuda da Dler Irmağı oluşturur.
 18. *** Kuzeyindeki dağlar Neckar Irmağı vadisine doğru birdenbire alçalır.
 19. *** Bu tepelik bölge, Baden-Württemberg’i kuzeyde Hessen eyaletine bağlar.
 20. *** Baden-Württemberg’de kentsel yoğunluk, Almanya’nın kuzeyindeki düzeyin iki-üç katını bulur.
 21. *** Frank etkisi kuzeydoğudan orta kesimlere kadar sokulur.
 22. *** Württemberg ve Baden’in kuzey kesimlerindeki kent ve kasabalarda, bu karargâha bağlı birçok ABD garnizonu vardır.
 23. *** 1964’te Herat ilinin kuzeybatı bölümünün ayrılmasıyla kuruldu.
 24. *** Bahreyn Adasının kuzeyinde bulunan binlerce tümülüs Sümerler döneminden kalmış olmalıdır.
 25. *** Yaklaşık 29° kuzey enleminden güneye, Sudan sınırına kadar uzanır.
 26. *** Batıda, kuzeyden güneye Nil Vadisi iline komşudur.
 27. *** Nil’in 80-137 km doğusundan sonra, çöl platosu genellikle kuzey-güney doğrultusunda dizilmiş ve güneyde 1.980 m yüksekliğe ulaşan volkanik ve kıraç bir dağ zinciriyle birleşir.
 28. *** Bahrü’l-Ahmer’in kuzey sınırı, Celaletü’l-Bahriye Dağının güney ucu yakınlarındadır.
 29. *** İli kuzeyden güneye doğru kabaca iki eşit parçaya bölen Beyaz Nil Irmağı, bazı bölgelerde bir ırmaktan çok, bir göl görünümündedir.
 30. *** Kuzeyde Darfurü’l-Cenubiye (Güney Darfur) ve Kordofanü’l-Cenubiye (Güney Kordofan), doğuda Büheyra, güneyde İstivaiyetü’l-Garbiye (Batı İstivaiye) illeri, batıda ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir.
 31. *** İlin kuzeybatı kesimini, bu bölgede ortalama 365 m yükseklikte olan Demirtaş Platosunun bir bölümü kaplar.
 32. *** Kuzeydeki göçebeler hayvancılık yapar.
 33. *** İl merkezi Vav, kuzeybatısındaki Uveyl’e kara ve demiryolu ile bağlanır.
 34. *** Doğusunda Kızıldeniz, kuzeyinde Mısır, batısında Nil ili, güneyinde ise Kassala ili ile Etiyopya yer alır.
 35. *** 1975’te, daha önceki Kassala ilinin kuzey bölümünde kuruldu.
 36. *** İlin batısında, kuzeybatı sının boyunca akan Cebcebe Irmağı ile Amur, Rebeida, Elei ve Moglal gibi bir dizi orta kesintili akarsu tarafından akaçlanan Nübye Çölü yer alır.
 37. *** Kuzeye doğru balık aclamaya çıkan balıkçıların önemli bir kısmı bir daha geri dönmedi.
 38. *** Savaşta kuzey hattını sağlam tutamayan kumandan büyük bir faciaya sebep oldu.
 39. *** Kuzeye doğru gidildikçe dağlar daha da sertleşmekte.
 40. *** Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hala tartışmalara açık vaziyettedir.
 41. *** Büyük ölçüde Vietnam diline dayanan Kuzey Bahnar dilleri, Laos’un bazı bölgelerinde konuşulan dilleri kapsar; bu kolun en yaygın dili Bahnar dilidir.
 42. *** Daha az yaygın dillerden oluşan Batı Bahnar dilleriyse Kamboçya’nın kuzeydoğusu ile Laos’ta konuşulmaktadır.
 43. *** Patagonya’nın kuzeyi ile Pampalar’ın güneybatısından gelen petrokimya ürünleri, et, meyve ve tahıl türleri Bahı’a Blanca’da modern tesislerde işlenir.
 44. *** Çoğu dar ve uzun olan adaların Atlas Okyanusuna bakan kuzeydoğu yamaçlarında kıyıya vuran dalgaların ve alize rüzgârlarının taşıdığı kumlardan oluşmuş tepelikler uzanır.

Advertisement

Leave A Reply