Laiklik Nedir? Laiklik Neden Önemlidir?

0

Laiklik nedir? Laiklik ne demek? Laiklik ilkesi neden önemlidir? Laiklik ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Lâiklik, din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılması; isteyenin, dilediği gibi dinle, din işleriyle ilgilenmesi, ibadetini yapabilmesidir.
Laiklik
İnsanlar tarih öncesi dönemlerden beri topluca yaşamaya önem vermişlerdir. Oluşturdukları toplumun yönetimini; bir kişiye, bazen bir zümreye vermişlerdir. Yönetenlerin koydukları kurallar zamanla halkın isteklerine uymamıştır. O zaman yönetenler zora başvurmuşlardır. O da yetersiz olunca halkın din duygularına, inançlarına yönelip onlardan güç almışlardır. Mısır’daki Firavunlar gibi kendilerinin tanrısal güçlere sahip olduklarını, ölümsüz olduklarını benimsetmişler; adlarına piramitler yaptırmışlardır. Yüz binlerce kölenin, tutsağın el emeği, alınteri ve yaşamına mal olan piramitlerin şaşırtıcı büyüklüğü bunun kanıtıdır.

Advertisement

Orta Çağda Avrupa’da irili ufaklı birçok kral, kendilerini tanrının yeryüzündeki gölgesi ilân etmiş, ülkeleri tanrı adına yönettiklerini ileri sürmüştür.
Laiklik
Eskiden ülkemizde de devlet işleri, din işlerine bağımlı olarak yürütülmüştür. Savaş açmak, barışa karar vermek, bir malın üretimine karar vermek, bir yeniliği kabul etmek gerektiğinde devlet adamı, din adamının görüşünü, onayını alırdı. Çoğu din yetkilileri her konuda uzman kişiler olmadıkları için yanlış adımlar atılmasına neden olurlardı. Bu yüzden salgın hastalıklarda karantinaya alma, tıp öğretiminde kimi araştırma ve deneyler yapma, resim, heykel yapımı gibi güzel sanatlar alanında, matbaanın yurdumuza 250 yıl kadar geç gelmesinde, din yetkililerinin görüşlerinin beklenmesi, geri kalmamızın önemli nedenlerindendir.

Hızla ilerleyen Batılı develetlerin yanında bilim, teknik, sanat ve ekonomik alanda geri kaldık, onlara bağımlı hale geldik. Mondros mütarekesiyle silâhlarımızı bıraktık, Sevr antlaşmasıyla yurdumuz paylaşıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk ulusu, üç buçuk yıl canıyla, kanıyla savaştı, yurdu düşmandan temizledi. Ardından yeni kurulan cumhuriyet için yapılan inkılaplar arasında laiklik büyük bir önem taşımış ve cumhuriyet öncesi yaşanan ve din adına yapılan bir çok bağnazlık ve gerici yaşam tarzından ülkemiz kurtulmuştur.

Advertisement


Leave A Reply