Osmanlıda Yönetim Anlayışı

0
Advertisement

Osmanlı Devleti’nde yönetim anlayışı nedir? Osmanlı Devletinde yönetim şekli nasıldır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Divan-ı Humayun

Osmanlıda Yönetim Anlayışı

Yönetimin başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunurdu. Padişahlar sultan, bey, hünkar, hüdavendigar, han ve gazi ünvanlarını kullanmışlardır.

Padişahların adlarına para bastırması ve hutbe okutması hükümdarlık alametlerindendir.

Padişahların erkek çocuklarına şehzade denirdi. Şehzadeler devlet tecrübesi kazanabilmeleri için sancaklara Lalalar gözetiminde yönetici olarak görevlendirilirlerdi.

Osmanlı padişahları yönetimden birinci derece sorumlu idiler. Ancak sınırsız yetkiye sahip değillerdi. Eski Türk yönetim gelenekleri ve İslam hukuku hükümdarın yetkilerini biçimlendirmiştir.

Advertisement

Hükümdarlar, halkının asayiş ve emniyetinden sorumlu idiler. Sosyal devlet anlayışı olarak han, hamam, çeşme, düşkünler yeri ve imarethane yaparak ihtiyaç sahiplerini gözardı etmemişlerdir.

Adalet Anlayışı

Osmanlı yönetim sisteminde öne çıkan en önemli özellik adalet anlayışıdır. Devletin geleceği ve ayakta durması çok iyi gelişmiş adalet sistemine bağlı idi. Hoşgörülü yönetim azınlıkları memnun ederek yönetime sadık hale getirmiştir.

19. yüzyıldan itibaren dış gelişmelerden dolayı yeni yasalar ve yönetimde birtakım değişmeler görülmüştür. Tanzimat Fermanı‘yla demokratikleşme çabaları, I. ve II. Meşrutiyet’le de ilk kez anayasacılık faaliyetleri başlamıştır.

Yönetimde hükümdara danışmanlık yapan kurum Divan-ı Hûmayun‘dur.

Advertisement


Leave A Reply