Lajos Kossuth Kimdir?

0
Advertisement

Macarların milliyetçiliği ile ünlü devlet adamlarından birisi olan Lajos Kossuth hayatı ve dönemi hakkında bilgiler. Lajos Kossuth kimdir?

Lajos KossuthLajos Kossuth (19 Eylül 1802, Monok, Macaristan – 20 Mart 1894, Torino, İtalya)

Bir Macar milliyetçisi ve devlet adamıdır. Ülkesini hürriyete kavuşturmak için yıllarca mücadele etmiştir.

Lajos Kossuth 1802’de Monok’da doğdu. Öğrenimini Budapeşte Üniversitesi’nde yaptı. 1832’de, Macar Parlâmentosu’na üye olarak girdi ve siyasi bîr reform yapılması için girişilen mücadeleye katıldı.

1837 yılının mayıs ayında Kossuth, devlete karşı hainlik suçundan tevkif edildi. Serbest bırakılmasından hemen sonra, Teresa Meszleny adında Katolik bir kadınla evlendi. Bu kadınla evlenmesini, Katolik kilisesi mensuplarının kabul ve tasvip etmemesi, Kossuth’un, değişik dinleri olan çiftlerin evlenmelerine engel olan düşünceye karşı cephe almasına ve bu inançla mücadele etmesine yol açtı.

Lajos Kossuth, 1841’de liberal partinin bir organı olan Pesti Hirlap gazetesinin neşriyat müdürü olarak görevlendirildi. Ancak tutumunun tehlikeli olduğunu gören hükümet, nihayet 1844’de gazetedeki işine son verdi. Bunun üzerine Kossuth kendi başına bir gazete çıkarmak için çalıştı; buna da engel olundu. Artık onun mücadelesine bir lider olarak devam etmekten başka çaresi kalmamıştı. Nihayet Batlhyany’nin kurduğu yeni hükümette maliye bakanı olarak görevlendirildi. Bir taraftan da kendi adına yayınlamaya başladığı «Kossuth Hirlapia» gazetesini idare ediyordu. Batthyany görevinden istifa edince Kossuth 1848’de Millî Mücadele Komitesi başkanlığına seçildi. 1849 yılının 19 nisanında Macaristan’ın istiklâlini ilân etti ve diktatör oldu. 11 ağustosta Kossuth diktatörlükten çekilerek yerini, halkın tuttuğu general Gorgei’ye bıraktı ve osmanlı’ya sığındı.

Advertisement

Avusturya ve Rusya imparatorluklarının bütün ısrarlarına rağmen Türkler, Lajos Kossuth’u onlara teslim etmediler ve kendisini şerefli bir misafir olarak kabul ettiler. Lajos Kossuth sırayla Vidin’de, Şumnu’da ve Kütahya’da kaldı ve burada karısı ile çocuklarını görmek fırsatını buldu. Sonra Anadolu’dan Marsilya’ya, İngiltere’nin Southampton şehrine ve Amerika’ya geçti. Sonra İtalya’ya giderek oradan Macaristan’ın bağımsızlığını gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam etti. 1867’de Macaristan’ın yeni millet meclisine seçildiği halde bu görevi kabul etmedi. Fakat 1879’da, millet meclisinin, Macaristan’dan kendi dilekleri ile on yıl uzakta kalmış Macarlar’ı vatandaşlıktan çıkarmak üzere aldığı karar Lajos Kossuth için büyük bir darbe oldu. Bundan sonraki hayatını İtalya’da geçirdi ve 1894 yılının 20 martında Torino’da öldü. Naaşı Macaristan’a getirildi. Oğlu da İkinci Dünya Savaşı’ndan önce önemli rol oynamış, bakanlıklarda bulunmuş bir milliyetçidir.


Leave A Reply