Légion D’honneur Nişanı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Légion d’honneur nişanı bedir, kimler tarafından, kimlere verilir? Légion d’honneur özellikleri, hakkında bilgi.

Legion-dhonneurLégion d’honneur; Fransız hükümeti tarafından askeri, sivil yararlıklar için, Fransızlar’a olduğu gibi yabancılara da verilebilen en yüksek Fransız nişanıdır. Su nişanı, 1802’de Napoleon çıkardı. Legion d’Honneur’ü taşıma şerefine lâyık görülen Legion d’Honneur kimseler, aynı zamanda 1802’de Napoleon’ un kurduğu Legion d’Honneur (Şeref Alayı) birliğine üye olurlar. Bu nişan, en küçüğü gümüş, en büyüğü altın olmak üzere beş çeşittir. Nişan, kırmızı bir kurdelanın ucunda beyaz mineden yapılmış beş köşeli bir yıldızdır. Yıldızın bir yüzünde, Fransız hükümetini temsil eden bir resimle “Republique Française.”(Fransa Cumhuriyeti) yazısı; öbür yüzünde de iki bayrak resmiyle “Honneur et Patrie” (Şeref ve Yurt) yazısı bulunur.

Legion d’Honneur nişanını taşıyanların sayısı 1872’de 69,179’u bulmuştu. O tarihte çıkarılan bir kanunla, şeref üyelerinden ancak iki kişi öldüğü zaman bunların yerine bir kişi alınması kararlaştırıldı. Bu kanundan dolayı Legion d’Honneur taşıyan kimselerin sayısı gittikçe azalmaya başladı. Bugün Legion d’Honneur nişanının en değerlisini taşıyanların sayısı 70; ikinci derecede 200; üçüncü derecede sayısı 1.000; dördüncü derecede 4.000; en küçük değerdeki 25.000′ dir.

Nişanın dereceleri şunlardır: I — Chevalier (şövalye) II — Officier (subay); III — Commandeur (Komutan); IV — Grand Officier (Büyük subay); V — Grand Croix (Büyük haç).

Legion d’Honneur, nişanını 10 kişilik bir kurul verir. Bu kurulun başkanı Fransız Cumhurbaşkanıdır.

Advertisement

Leave A Reply