Leviathan Kitap Özeti Konusu, Analizi, Thomas Hobbes

0
Advertisement

Thomas Hobbes tarafından yazılmış Leviathan adlı kitabının konusu, analizi ve özeti. Leviathan kitabı incelemesi, kitap hakkında bilgi.

Leviathan

Leviathan

“Leviathan” İngiliz filozof Thomas Hobbes tarafından yazılan ve 1651 yılında yayımlanan bir siyaset felsefesi kitabıdır. Kitap, Batı siyaset felsefesinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve toplumsal sözleşme teorisinin önemli bir metnidir.

“Leviathan “ın ana teması, insanların özünde kendi çıkarlarını düşündükleri ve bu çıkarların Hobbes’un “doğa durumu” olarak adlandırdığı sürekli bir çatışma durumuna yol açtığı fikridir. Bu çatışma durumundan kurtulmak için Hobbes, bireylerin bireysel özgürlüklerinin bir kısmından vazgeçmeleri ve güçlü bir merkezi otoriteye ya da “Leviathan “a boyun eğmeleri gerektiğini savunur. Hobbes’a göre bu toplumsal sözleşme, istikrarlı ve barışçıl bir toplumu sürdürmenin tek yoludur.

Hobbes, Leviathan’ın ya da merkezi otoritenin mutlak güce sahip olması gerektiğini ve bireylerin buna karşı isyan etme haklarından vazgeçmeleri gerektiğini savunur. Her şeye gücü yeten bir hükümet fikri genellikle mutlakiyetçilik olarak adlandırılır ve Hobbes’un zamanında tartışmalı bir fikirdi ve bugün de öyle olmaya devam etmektedir.

“Leviathan” siyaset felsefesinin yanı sıra insan doğası, etik ve din konularındaki tartışmalarıyla da bilinir. Hobbes’un insan doğasını doğası gereği çıkarcı olarak görmesi ve ahlaki ve etik ilkelerin toplumsal sözleşmenin bir sonucu olduğuna dair inancı modern felsefede etkili olmuştur.

Advertisement

Genel olarak, “Leviathan” günümüzde siyasi ve sosyal düşünceyi şekillendirmeye devam eden karmaşık ve etkili bir eserdir. Siyaset felsefesi alanına önemli bir katkı olmaya devam eden eser, üniversitelerde sıklıkla okutulmakta ve siyasetçiler ve akademisyenler tarafından referans olarak kullanılmaktadır.

Kitap Özeti

“Leviathan”, İngiliz filozof Thomas Hobbes tarafından 1651 yılında yazılmış bir kitaptır. Kitap, Batı siyaset felsefesinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve sosyal sözleşme teorisi ve siyasi düşünce üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

“Leviathan “ın ana teması, insanların özünde kendi çıkarlarını düşündükleri ve bu çıkarların Hobbes’un “doğa durumu” olarak adlandırdığı sürekli bir çatışma durumuna yol açtığı fikridir. Hobbes’a göre doğa durumu, bireylerin kaynaklar, güç ve hayatta kalmak için birbirleriyle rekabet halinde olduğu bir savaş durumudur. Bu durumda yaşam “yalnız, yoksul, iğrenç, acımasız ve kısadır”.

Bu çatışma durumundan kurtulmak için Hobbes, bireylerin bireysel özgürlüklerinin bir kısmından vazgeçmeleri ve güçlü bir merkezi otoriteye ya da “Leviathan “a boyun eğmeleri gerektiğini savunur. Leviathan, yasaları uygulama ve düzeni sağlama yetkisine sahip güçlü bir hükümet olan devleti temsil eden metaforik bir yaratıktır.

Hobbes, bireyler ve Leviathan arasındaki anlaşma olan toplumsal sözleşmenin istikrarlı ve barışçıl bir toplumu sürdürmenin tek yolu olduğunu savunur. Hobbes’a göre toplumsal sözleşme, Leviathan tarafından sağlanan koruma ve güvenlik karşılığında bazı haklarından vazgeçmek üzere bireyler arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır. Leviathan ise yasaları uygulama ve bunları ihlal edenleri cezalandırma gücüne sahiptir.

Hobbes, Leviathan’ın ya da merkezi otoritenin mutlak güce sahip olması gerektiğini ve bireylerin ona karşı isyan etme haklarından vazgeçmeleri gerektiğini savunur. Her şeye gücü yeten bir hükümet fikri genellikle mutlakiyetçilik olarak adlandırılır ve Hobbes’un zamanında tartışmalı bir fikirdi ve bugün de öyle olmaya devam etmektedir.

Advertisement

Hobbes ayrıca Leviathan’ın düzeni sağlayabilecek ve yasaları uygulayabilecek güçlü ve merkezi bir hükümet olması gerektiğini savunur. Zayıf ya da ademi merkeziyetçi bir hükümetin düzeni sağlamada ve çatışmaları önlemede etkisiz kalacağına inanıyordu.

“Leviathan” siyaset felsefesinin yanı sıra insan doğası, etik ve din konularındaki tartışmalarıyla da bilinir. Hobbes’un insan doğasını doğası gereği çıkarcı olarak görmesi ve ahlaki ve etik ilkelerin toplumsal sözleşmenin bir sonucu olduğuna inanması modern felsefede etkili olmuştur.

Genel olarak, “Leviathan” günümüzde siyasi ve sosyal düşünceyi şekillendirmeye devam eden karmaşık ve etkili bir eserdir. Siyaset felsefesi alanına önemli bir katkı olmaya devam eden eser, üniversitelerde sıklıkla okutulmakta ve siyasetçiler ve akademisyenler tarafından referans olarak kullanılmaktadır.


Leave A Reply