Lord Kelvin (William Thomson) Kimdir? Hayatı ve Buluşları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

William Thomson Lord Kelvin kimdir ve ne yapmıştır? Lord Kelvin hayatı, biyografisi, çalışmaları, buluşları hakkında bilgi.

William Thomson

William Thomson Lord Kelvin; İskoç kökenli İngiliz fizikçi, matematikçi ve mucittir (İrlanda/Belfast 1824 -İskoçya/Largs 1907).

William Thompson

Glasgow Üniversitesinde matematik profesörü olan babası onu, 10 yaşında üniversiteye yazdırdı. Matematiksel fizik konusunda oldukça başarı gösteren küçük öğrenci, ısı kuramı üzerine makaleler yazmaya başladı. 1841’de Peterhense College’deki (Cambridge Üniversitesi) eğitimini, 1845’te üstün bir başarıyla bitirerek ünlü Smith Bilim Ödülü’nü kazandı. Bu arada üniversitenin spor ve müzik etkinliklerinde de kendini gösterdi. 1845’te elektrostatik problemlerini çözümlemekte kullanılacak elektriksel simgeler yönetimini geliştirdi.

Fizik Profesörü William Thomson

1846’da Glasgow Üniversitesinde fizik profesörlüğüne atandı. 1847’de Faraday’ın elektriksel ve mıknatıssal görüşlerini matematiksel terimlerle gösteren bilimsel bir dergi yayımladı- Aynı yıl ünlü fizikçi Prescott Joule ile karşılaşarak, onun “ısının eşdeğerlik” kuramından etkilenip, 1848′ de “saltık sıcaklık ölçeği”ni ortaya koydu. 1850’de başladığı manyetik alan üzerindeki çalışmaları geliştirerek”, termodinamik çözümlemeleri elektriksel ve mıknatıssal kuramları uyguladı. 1855’te telgrafla ilgili bir sürü yardımcı aygıtla birlikte aynalı mini akım ölçer ve sifon kayıt aygıtı icat ederek patentlerini aldı. İlk atlantikötesi denizaltı telgraf kablosunun yerleştirilmesinde etkin rol aldığında, artık ünü dünyaya yayılmıştı (1858). Bilimsel çalışmaları nedeniyle 1866’da şövalyelikle onurlandırıldı.

1860-1867 arasında fizikçi dostu Peter Tait ile yayımladığı Elements of Natural Philosophy (Fizik Bilimin Öğeleri) adlı üniversite ders kitabıyla, İngiltere ve dünya yüksek eğitim alanında söz sahibi olduğunu kanıtladı. Aynı yıllarda yeryüzünün yaşı ve ısı kaybı üzerine yaptığı araştırmalardan elde ettiği sayılar, yerbilimcileri bulgularıyla çelişik düşünce, tartışmalarında, denizci pusulasında doğruluk ve güvenirlilik derecesini çoğaltan önemli değişiklikler yaptı. Ayrıca gelgit ölçeği, gelgitle ilgili uyumcul çözümleyici, gelgit kestirim aygıtı, denizdeki geminin yerini saptayan basite indirgenmiş çizelge tablosu gibi buluşları, teknolojiye katkılarından yalnız birkaçıdır. 1884’te Johns Hopkins Üniversitesinde (ABD) seçkin fizikçilere ışığın dalga kuramı, hava ve ışınım konularında verdiği konferanslar büyük yankı uyandırmaktan öte, tüm bilimsel yayınların başköşelerinde tartışılır oldu. 1890’da Kraliyet Bilim Derneği Başkanlığı’na seçildi.

Advertisement

1892’de baron unvanıyla onurlandırıldı. 1896’da Glasgow Üniversitesinde 50. bilim yılı kutlanırken, tüm dünya üniversite, akademi, bilim derneği ve hükümetlerinden onursal san ve nişanlar aldı. 1899’da emekli olduktan hemen sonra araştırma öğrencisi olarak üniversiteye yeniden kaydını yaptırdı. 1902’de Kraliyet Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. 1904’te Glasgow Üniversitesi Başkanlığı’na seçildi. 600’den fazla kitap ve makalenin yazarı olmaktan başka, yaklaşık 70 buluşun patent sahibi üstün bir beyindi. Bilimsel yazılarının toplandığı eserlerden önemlileri arasında şu derlemeler vardır:

Reprint of Papers on Electricty and Magnetism (Elektrik ve Mıknatıs Üzerine Derlenmiş Yazılar) 1872, Mathematical and Physical Papers (Matematiksel ve Fiziksel Yazılar) 1882-1890, Popular Lectures and Addresses (Popüler Ders Notları ve Konferanslar) 3 cilt, 1889-1894.

William Thompson

William Thomson (Lord Kelvin) Hakkında İlginç Gerçekler:

 • William Thomson İrlanda’nın Belfast şehrinde doğdu ve burada babası Royal Belfast Akademik Enstitüsü’nde matematik ve mühendislik öğretmeniydi.
 • 1832’de babası James Thomson, orada matematik profesörü olmak için ailesini Glasgow’a taşıdı.
 • William, 1834 yılında Glasgow Üniversitesi ilkokulunda okudu.
 • Altı Thomson çocuğu 1839’un bir kısmını Londra’da, yaz dönemi 1840’ı ise Almanya ve Hollanda’da geçirdi.
 • 1840 yılında Dünya figürü üzerine yazdığı yazıyla astronomi ödülünü kazandı.
 • Thomson, Fourier’in “Kıta” matematiğini inceledi.
 • Fourier İngiliz matematikçiler tarafından eleştirildi ve Thomson P.Q.R takma adıyla bir makale yazdı. Fourier’i savundu.
 • James Thomson, William’ın makalesini Cambridge Mathematical Journal’a gönderdi.
 • William’ın üçüncü makalesi, Homojen katı cisimlerdeki ısının eşit hareketi ve matematiksel elektrik teorisi ile bağlantısı üzerine 1841’de yazılmıştır.
 • Bu makalede, James Clerk Maxwell tarafından bilimin en değerli temel fikirlerinden biri olarak tanımlanacak olan ısı iletimi ile elektrostatik arasındaki matematiksel bağlantıyı kurdu.
 • 1841’de William Peterhouse, Cambridge’e girdi ve 1845’te mezun oldu.
 • Smith orijinal araştırma ödülünü kazandı.
 • 1845’te Faraday’ın elektriksel indüksiyonunun “uzaktan hareketle” değil, bir dielektrikten gerçekleştiği sonucuna varmıştır.
 • Faraday’ı Faraday Etkisine yol açan araştırmaya devam etmeye teşvik etti.
 • 1846’da Glasgow Üniversitesi’nde doğal felsefe başkanı oldu.
 • 1847’de İngiliz Bilim İlerleme Derneği toplantısına katıldığında, James Prescott Jules’un kalori ısı teorisini itibarsızlaştırmak için etkisiz bir girişimde bulunduğunu duydu.
 • Bu Thomson’un araştırmasını yeni bir yöne yönlendirdi ve buzun erime noktasının basınçla düştüğü sonucuna vardı.
 • -273.25 Santigrat veya -459.67 Fahrenhayt cinsinden mutlak sıfır değerini ilk hesaplayan kişidir.
 • 1892’deki başarılarından dolayı şövalyeydi ve Lordlar Kamarası’na yükseltilen ilk bilim adamı oldu.


Leave A Reply