Louvre Müzesi Hakkında Bilgi

0

Dünyaca ünlü bir müze olan Louvre Müzesi ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihi hakkında da kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Louvre Müzesi

Advertisement

Fransa’nın ve dünyanın en ünlü müzelerinden biridir. Paris’te, Seine nehri kıyısında I. François devrinde (VX. yüzyıl sonlarında) başlanarak III. Napoleon zamanında (XIX. yüzyılda) çeşitli eklemelerle tamamlanmış tarihi bir saraydır.

Louvre Müzesi, dünyanın en zengin, en çeşitli eser barındıran birkaç müzesinden biri, belki de birincisidir. İnsanlığın her devrine ait her türlü sanat eserinin en değerli örnekleri bulunmaktadır.

Müze, zemin katının altında bulunan depoları sayılmazsa, yer üstünde, zemin katı ile birlikte üç katlıdır. Ayrıca, asıl binadan ayrı pavyonları da vardır. Ana binanın zemin katı Mısır, Asya, Eski Yunan, Roma, Rönesans, Ortaçağ heykellerine ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılan kazılarla, o devirde bizim olan topraklarda ele geçirilen, hattâ kaçırılan eserler, bu arada Semadirek Zaferi, Milo Venüsü gibi eserler buradaki salonlardadır. Mısır sanatının şaheserlerinden olan kâtip, Horus heykelleri, imparator Gudea, Hamurabi kitâbesi de buradadır. XIX. yüzyıl Fransız heykelciliğinin örneklerine de burada rastlanır.

Müzenin birinci katı, resim sanatına, seramik sanatına ayrılmıştır. Flâman, İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz, İspanyol sanat okullarının en güzel eserleri bu salonları ve galerileri doldurmaktadır. Leonardo da Vinci’nin ünlü «La Gioconda»sı başta olmak üzere, bu tabloların sayısı yüzleri aşar.

Advertisement

Bütün bu eserler, çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. İçlerinde, Rafaello’nun avuç içine sığan «Uç Güzeller»inden Louis David’in «Napoleon’un Taç Giyme Töreni» gibi 12 metre yüksekliğinde bütün bir duvarı kaplayan kocaman kompozisyonlara kadar değişik boyda eserler görülür. Çok iyi ve modern usullerle korunmasına, bakılmasına rağmen, bu eserlerden bazılarının çalındığı, tahrip edilmek istenildiği olmuştur. Leonardo’nun «La Gioconda»sı (Mona Lisa) yedi defa çalınmıştır denir.

Çeşitli koleksiyonlarla her yıl biraz daha zenginleşen Louvre Müzesi aynı zamanda ressamlar için bir okul işi de görür. Birçok ünlü ressamlar, resim öğrencileri bu müzede çalışmak, eski ustaları kopya etmek imkanını bularak yetişmiştir.

Louvre Müzesinde galerilerde bulunan tabloların büyük bir kısmı zaman zaman kaldırılarak yerine başkaları yerleştirilir. Böylece hem çok sayıda sanat eserinin birden teşhir edilmesi, hem de müzeyi daha çok sayıda sanatseverin gezip görmesi sağlanmış olur. Ayrıca, müzenin zemin katının altındaki depolarda da saklanan birçok tablo vardır.

Tabloları, heykelleri Louvre Müzesi’ne kabul edilen sanatkârlar, böylece ölümsüzlüğe erişmiş sayılır.


Leave A Reply