Bakteri Hücre Duvarı Nedir? Kısa Bilgi

0
Advertisement

Bakterilerin hücre duvarı neyden yapılmıştır? Bakteri Hücre duvarının yapısı, görevleri ve özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi.

Bakteri Hücre Duvarı

Bakteri Hücre Duvarı İç Yapısını Gösteren Çizim

Bakteri Hücre Duvarı Yapısı

Bakteri hücre duvarları peptidoglikadan oluşur; bitki hücresi duvarları gibi selüloz içermezler. Bakteri hücre duvarı rijit bir yapıya sahiptir. Bakteri hücresinin ve çevrenin etkileşiminde hayati bir rol oynadığı için hücre duvarı hücre sağkalımı için çok önemlidir.

Bakterilerin Hücre Duvarının Fonksiyonu

Bakterilerin hücre duvarı, hücrenin şeklini korumak gibi çeşitli işlevlere hizmet eder; flagella (flagellum) bir çapa görevi görürken, hücre duvarı koruma sağlar. Bakteriler üç farklı şekle sahiptir: spiral (spirillum), küresel (koküs) ve çubuk şeklindeki (basil). Mikoplazma gibi bazı bakterilerin hücre duvarı yoktur ve belirli bir şekli yoktur. Bakterilerin iki farklı hücre duvarı türü vardır: gram-pozitif ve gram-negatif. Gram pozitif bakterilerin koruma sağlayan bir hücre duvarı var. Gram-negatif bakterilerin korunması için ise bir dış zar vardır; bu, gram-negatif bakterilerin dış çevre etkilerin zarar görme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Daha korunmasızdırlar.


Leave A Reply