Lüksemburg Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Lüksemburg – Lüksemburg ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Lüksemburg Bayrağı

Kaynak: pixabay.com

LÜKSEMBURG

  • Yüzölçümü: 2.586 km2.
  • Başkent: Luksemburg.
  • Dil: Almanca, Fransızca, Letzeburgisch.
  • Din: Hristiyan (% 95 Katolik, az Protestan), Musevi.
  • Para birimi: 1 Lüksemburg frangı = 100 santim.
  • Başlıca kentleri: Esch-sur-Alzette, Differdingen, Düddingen, Petingen.

Batı Avrupa’da devlettir. Denizle bağlantısı bulunmayan Büyük Lüksemburg Dükalığı; doğudan Almanya, güneyden Fransa, batı ve kuzeyden Belçika ile çevrilidir. 82 km uzunluğunda, 57 km genişliğindeki ülke toprakları İsviçre’nin 1/16’sı kadardır. Ülke, iki ayrı fiziki bölgeye bölünmüştür. Kuzeyde, yüzölçümün 1/3’ünai kaplayan Ösling; Ardenler’in güneyinde kalan ve Lorraine Yaylası’nın bir bölümünü oluşturan Bon Pays ya da Gutland (Güzel Ülke).

Yüzey Şekilleri;

Öslin, yükseltisi 400-500 m arasında değişen bir yayladır; eğimli yüzlerinde ağaçlıklara rastlanan derin, kıvrımlı vadileri, güneydoğu yönünde akan ırmaklar tarafından parçalanır. Ülke topraklarının büyük bölümü, Moselle’in kollarından olan Sure ve Alzette ırmakları tarafından akaçlanır. Doğu sınırını çizen bu kollardan Sure, Belçika’yı geçtikten sonra, doğu doğrultusunda 80 km akarak, Our Irmağı ile birleşir. Alzette ise, başkent boyunca akar. Güneyde yaylalık Bon Pays’ın ortalama yükseltisi 270 m’dir; bu bölge zengin tarım alanlarıyla kaplıdır. Demir işleme havzası, güneybatı ucundadır.

Lüksemburg

Kaynak: pixabay.com

İklim;

Kışlar ılık, yazlar sıcak geçer. Başkent Lüxemburg’da ortalama sıcaklık ocak ayında 3°C, temmuzda 19°C’dir. Daha serin olan Ösling’de kışlar da daha serttir. Ardenler’de Clervaux’da yıllık ortalama yağış tutarı 810-960 mm, Moselle Vadisi’nde ise 660-710 mm arasında değişir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Ülkenin 1/10’u ormanlarla kaplıdır, ancak Ösling’in büyük bölümü, bataklık, bozkır ve verimsiz otlaklardan oluşur. Buradaki ormanlar, aralarında yer yer kayın ağacı kümelerinin de göze çarptığı ladin ağaçlarından oluşur. Çeşitli geyik türleri ve yaban domuzu başlıca hayvanlardır.

Ekonomisi;

Tarım ve Hayvancılık. 143.800 hektarlık tarım alanlarının 1.200 hektarını bağlar oluşturur. Çiftlikler ortalama 20 hektar büyüklüğünde olup, tarım tümüyle makineleşmiştir. Başlıca ürünler, patates, çavdar, buğday, yulaf, arpa ve yonca tohumudur. Çiftlik hayvancılığı, özellikle sığır yetiştiriciliği büyük önem taşır. Moselle Vadisi bağlarında beyaz şaraplık üzün üretilir.

Advertisement

Endüstri. Demir-çelik, başta olmak üzere, kimya, çimento, lastik, dokuma, besin, temel endüstri dallarıdır. Demir-çelik üretiminin % 90’ı, Avrupa’nın üçüncü büyük çelik şirketi ARBED (Acieries Dudelange Burbach-Eich Çelik Birliği) tarafından gerçekleştirilir.

Doğal Kaynaklar. En önemli doğal kaynak, yüksek nitelikli demir filizidir. Güney sınırındaki zengin yataklar, Lüksemburg çelik endüstrisinin başlıca kaynağıdır. Hiç kömür yatağı olmadığı halde, elektriğin büyük bölümü çelik işletmelerinde üretilir. Ayrıca birkaç hidroelektrik santral vardır. İkinci önemli doğal kaynaksa, Ardenler’de çıkarılan arduvazdır.


Leave A Reply