Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Nedir? Ne İş Yapar? Ne Zaman Kurulmuştur?

4
Advertisement

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Nedir? Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ne amaçla, ne zaman kurulmuştur, özellikleri hakkında bilgi.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA); Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuki hükümlere batı iktisadi kamu kuruluştur.

1935’te yeraltı kaynaklarım arayıp bulmak, çıkarmak, varolan madenlerin işletilmesini bilimsel yöntemlerle daha verimli kılmak ve bu konuda elemanlar yetiştirmek amacıyla kuruldu. Her türlü maden, endüstri hammaddesini ve enerji kaynaklarını aramak, bunların jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik incelemelerini yapmak; jeolojik haritaların kazınması için gerekli araştırmaları sürdürmek, petrol konusunda aramak ve sondaj çalışmaları yapmak her türlü taş, fosil, maden, su gibi maddeler üstünde fiziksel, kimyasal, opik, minerolojik, paleontolojik analizleri gerçekleştirmek. Özel sektör için çeşitli jeolojik inceleme, aramalar ve etütler yapmak sorumluluk alanı içindedir. MTA’da son yıllarda genişleyen iş hacmine ve bilimsel genişlemeye uygun olarak yeni düzenlemeler yapıldı. Analitik kimya; yakıt teknolojisi mineroloji ve petrografi, spektrokimya, jeokimyasal analiz laboratuvarları, metalürji, güneş ve rüzgâr enerjileri bölümleri kuruldu.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA), işletmeye uygun maden ve taş ocakları sahalarında araştırma yapmak, çıkarılan madenlerin daha verimli işletilmesi için araştırma yapmak, jeolojik ve jeofizik araştırma ve laboratuvar analizleri yapmak, mesleki ve teknik personel ile kalifiye işçi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. madencilik endüstrisi. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA), maden araştırmalarının yanı sıra 1975’ten beri uzaktan algılama tesislerini de işletmektedir. Bu tesisler MTK Jeofizik Araştırmalar Daire Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından işletilmektedir.

MTK , Ankara ilinde bulunan merkezde genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilmektedir. MTK’nın ana hizmet birimleri Jeolojik Etütler, Jeofizik Etütler, Enerji Hammaddeleri Araştırma ve Arama, Madencilik, Fizibilite Etütleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Bölge Bakanlığı’dır.

Advertisement

1936 yılından bu yana MTK’nın “Maden Tetkik ve Arama Dergisi ” ( Türkçe: Maden Tetkik ve Arama Dergisi , Müh. Maden Tetkik ve Arama Bülteni ) adlı iki adet belgesi bulunmaktadır. Bu belgeler 1950’den beri İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır.


4 yorum

  1. mta sadece yer altı da çalışmalar yapmaz hava kara ve suda çalışmalar yapar . dinazor kemikleri bulur mesela adana da uzun balina bulundu. ankara da sergileri vardır.gidip görmenizi tavsiye ederim.buraya iki video yükleyecektim ama başaramadım ben mta bölge müdürünün çocuğuyum

Leave A Reply