Mahmut Nedim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı sadrazamlarından birisi olan Mahmut Nedim Paşa hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Mahmut Nedim PaşaMAHMUT NEDİM PAŞA (?-1881)

Osmanlı sadrazamlarındandır. İstanbul’da doğdu. Babası Bağdat genel valisi Necip Paşa’dır. Devlet hizmetine girdi. Abdülâziz devrinde vezirliğe yükseldi. 1867’de bahriye nazırı oldu. 1871 ‘de Âli Paşa’nın ölümü üzerine sadarete (başbakanlığa) Mahmut Nedim getirildi. O zamana Paşa kadar başarılı bir devlet adamı idi. Yalnız, başbakanlıktaki tutumu feci oldu. Âli Paşa’nın Ziya ve Namık Kemal Beyler gibi şiddetli muhalifleri bile, yeni sadrazamı görünce Âli Paşa’yı aradılar.

Nedim Paşa, devletinin gerçeklerine olduğu kadar psikolojisine de aykırı bir yol tuttu. Birkaç ay sonra azledildiyse de 1875’te yeniden sadarete getirildi. Bu gaflet, Abdülâziz’in tahtına, hayatına mal olan olaylardan biridir. Bir ara Çeşme’ye sürüldü. 1879’da dahiliye nazırı oldu. 1881’de öldü. Şiirleri güzeldir. Cağaloğlu’ndaki türbesinde gömülüdür.


Leave A Reply