Mahmut Sadık Kimdir?

0
Advertisement

Mahmut Sadık kimdir? Tanınmış bir yazarımız ve gazeteciliğin kurucularından birisi sayılan Mahmut Sadık hakkında bilgiler.

Mahmut SadıkMAHMUT SADIK (? – 1930)

Gazeteciliğimizin kurucularından, tanınmış yazarlarımızdandır. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultanî’de (Galatasaray Lisesi’nde), yüksek öğrenimi de Mekteb-i Mülkiye’de (Siyasal Bilgiler Akademisi)’n de yaptı, ziraat öğrenimi için Almanya’ya gönderildi. Almanya’ dan dönüşünde bazı bakanlıklarda memurluk yaptıktan sonra kendisini yazı hayatına verdi.

«Servet-i Fünun» başta olmak üzere, birçok dergilerde çeşitli konular üzerinde yazıyordu. II. Meşrutiyet’ten sonra, günlük «Servet» gazetesinde, daha sonra «Yeni Gazete»de yazmaya başladı. Burada, «Takvimden Bir Yaprak» başlığı altında siyasi mizah yazıları yazdı. 1916’da kurulan ilk Matbuat Cemiyeti (Gazeteciler Cemiyeti)ne başkan seçildi. Cumhuriyet devrinde de «şeyh-ül muharririn» (en yaşlı yazar) olarak-daima saygı ve itibar görmüştür.

Mahmut Sadık, yazıları ile, çevirileriyle Türk gazeteciliğinin gelişmesine büyük yardım etmiş, bilgisini geniş kitlelerin yararına sunarak yeni nesillere faydalı olmuş bir yazarımızdır.

Advertisement

Leave A Reply