Mahrum Nedir? Sözlük Anlamı, Mahrum Kelimesinin Türkçe’de Kullanımı ve Örnek Cümleler

0
Advertisement

Mahrum ne anlama gelir? Mahrum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı ve Türkçe dilindeki kullanımı nasıldır? Mahrum kelimesi ile ilgili cümleler.

Mahrum Nedir? Sözlük Anlamı

Mahrum Kelimesinin Sözlük Anlamı

Mahrum kelimesi, bir şeyden yoksun, mahcup, mahrur ve mahzun anlamlarına gelir. Bir kişinin, bir şeyin veya bir durumun faydalarından, avantajlarından, güzelliklerinden yoksun kalması durumunu ifade eder. Örneğin, “Mahrumiyet, insanların hayatında zor bir durumdur.” şeklinde kullanılabilir.

Mahrum Kelimesi Türkçe’de Nasıl Kullanılır?

Mahrum kelimesi, Türkçe dilinde çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin:

 1. Bir kişi veya bir grup, bir şeyden mahrum bırakılabilir: “Bu ülkede yoksulluk nedeniyle birçok insan eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaktadır.”
 2. Bir durum veya bir olay, bir kişiyi bir şeyden mahrum bırakabilir: “Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok işletme, çalışanlarından bazı haklardan mahrum kalmıştır.”
 3. Bir kişi, kendisine sunulan bir fırsattan mahrum kalabilir: “Üniversite sınavına girdiği halde yeterli puan alamayan öğrenci, eğitim fırsatlarından mahrum kalmıştır.”
 4. Bir kişi, bir şeyi bilmediği veya deneyimlemediği için ondan mahrum kalabilir: “Çok seyahat eden insanlar, farklı kültürleri tanıma ve keşfetme şansına sahip olurken, seyahat etmeyenler bu deneyimden mahrum kalırlar.”

Bu örneklerde görüldüğü gibi, mahrum kelimesi, bir kişinin veya bir grup insanın bir şeyden yoksun kaldığı durumları ifade etmek için kullanılır.

İçinde Mahrum kelimesi Gelen 30 Örnek Cümle

 1. O, ailesinden uzakta büyüdüğü için sevgi ve şefkatten mahrum kalmıştı.
 2. Bu ülkenin yoksul kesimleri, temel ihtiyaçlarından mahrum kalıyor.
 3. Çocukluğunda spor yapma fırsatı bulamayan genç, bu deneyimden mahrum kalmıştı.
 4. Yıllardır savaşın etkisi altında kalan ülkede, birçok insan eğitim olanaklarından mahrum kalmıştı.
 5. Yaşadığı bölgede sinema salonu olmadığı için sinema keyfinden mahrum kalan genç, DVD’lerle yetinmek zorunda kalmıştı.
 6. İşsiz kalan baba, ailesini geçindirmek için gerekli kaynaklardan mahrum kalmıştı.
 7. Birçok ülkede, kadınlar erkeklerden eğitim, iş imkanları gibi konularda mahrum bırakılıyor.
 8. Okulda matematik dersinde başarılı olamayan öğrenci, matematikle ilgili fırsatlardan mahrum kalmıştı.
 9. Kendisine sunulan iş teklifini reddeden genç, ileride iyi bir kariyer fırsatından mahrum kalmıştı.
 10. Sağlık sorunları nedeniyle birçok kişi, normal hayatta yapabileceği aktivitelerden mahrum kalıyor.
 11. Sadece televizyon programlarından beslenen çocuklar, doğayla iç içe olma deneyiminden mahrum kalıyorlar.
 12. İş yerinde yaşanan ayrımcılık nedeniyle bazı çalışanlar, iş hayatındaki fırsatlardan mahrum bırakılıyorlar.
 13. Ülkesindeki baskıcı rejim nedeniyle birçok yazar, ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum kalıyor.
 14. Okulda sosyal aktivitelerden kaçınan öğrenci, sosyal becerilerini geliştirme fırsatından mahrum kalmıştı.
 15. İşten çıkarılan çalışanlar, iş hayatındaki sosyal güvencelerinden mahrum kalmışlardı.
 16. Uzun süredir devam eden kuraklık, birçok insanın temel yaşam kaynaklarından mahrum kalmasına neden oldu.
 17. Doğru beslenmeme nedeniyle büyüme çağındaki çocuklar, sağlıklı gelişim fırsatından mahrum kalıyorlar.
 18. Çok düşük gelirli aileler, eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklarından mahrum kalmış durumdalar.
 19. Sadece çalışma hayatına odaklanan insanlar, kişisel gelişim fırsatlarından mahrum kalmış olabilirler.
 20. Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulamayan kişiler, farklı dünya görüşleri edinme deneyiminden mahrum kalmış olabilirler.
 21. Aşırı çalışma koşulları nedeniyle işçiler, sosyal hayattan mahrum kalıyorlar.
 22. Toplumun dışlanmış kesimleri, diğer insanlarla eşit haklardan yararlanma fırsatından mahrum kalmış durumdalar.
 23. Düşük gelirli ailelerde büyüyen çocuklar, zenginlikten mahrum kalmış bir hayat sürdürüyorlar.
 24. Ailesi tarafından yeterli ilgi ve sevgi görmeyen çocuklar, ruhsal olarak mahrum kalmış olabilirler.
 25. Engelli insanlar, bazı yaşam aktivitelerinden mahrum kalmaktadırlar.
 26. Sosyal medya bağımlısı olan gençler, gerçek dünyayla ilişki kurma fırsatından mahrum kalıyorlar.
 27. Kitap okumayan kişiler, yeni bilgiler edinme fırsatından mahrum kalıyorlar.
 28. Yapay zeka teknolojilerine yeterince hakim olmayan kişiler, bu alanda iş fırsatlarından mahrum kalmış olabilirler.
 29. Çevre kirliliği nedeniyle temiz hava soluyamayan insanlar, sağlıklı yaşam fırsatından mahrum kalıyorlar.
 30. İktidardan yardımlar alma konusunda mahrum durumdaki bölgeler isyana hazırlanıyor.

Advertisement

Leave A Reply