Malazgirt Fatihi : Alparslan

0

Büyük Selçuklu Sultanı Malazagirt fatihi Alparslan’ın hayatı ve yaşamı ile ilgili kısa bilgiler

malazgirt savasiAlparslan (Ebu’Şuca Muhammet bin Davut), Büyük Selçuklu Sultanı (1029 – Merv 1072). Çağrı Bey’in (öl. 1060) oğludur. Çocuğu olmayan Tuğrul Bey, Alparslan’ın üvey kardeşi Süleyman’ı veliaht seçti, ölünce de yerine Vezir Amidül Mülk’ün desteğiyle o geçti. Oysa Alparslan Gaznelilerle savaşta olsun, görevlendirildiği Horasan yönetiminde olsun komutanlığını ve yöneticiliğini kanıtlamıştı.

Advertisement

Kendisine bağlı emirlerle Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah’ın desteğini kazandı, üvey kardeşini indirip Selçuklu tahtına kendisi çıktı (27 Nisan 1064). Saltanatının ilk yıllarında ayaklanmalarla uğraştı. İçeride düzeni sağladıktan sonra batıya yürüyüp Gürcistan, Kars ve Ani’yi ele geçirdi. Oğulları Arslanşah ve Melikşah’a Karahanlılardan kız alarak sağladığı akrabalıkla bu devleti Selçuklulara dost yaptı. Melikşah’ı veliaht atayıp ülke topraklarının yönetimini hanedan üyeleri arasında paylaştırdıktan sonra Anadolu üzerine yürüdü. Gümüştekin, Afşin, Ahmet Şah gibi komutan ve emirler Anadolu akınlarında büyük başarılar kazandılar. Bu akınları bir türlü durduramayan Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, geniş hazırlıklar ve büyük bir orduyla Doğu Anadolu’ya yürüdü.

O sırada Mısır seferinde olan Alparslan da bunu haber alınca dönüp Ahlat’a geldi, Malazgirt yakınlarında Rahva Ovası’nda ordugâh kurdu (24 Ağustos 1071). Önce Romanos Diogenes’e barış önerdiyse de imparator bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Malazgirt Savaşı yapıldı (26 Ağustos 1071). Bizans Ordusu dağıtıldı, Romanos Diogenes ve generalleri tutsak edildi. Ertesi yıl çıktığı Maveraünnehir seferinde Barzam Kalesi Muhafızı Yusuf Harizmi adlı bir Batıni gönüllüsü Alparslan’ı öldürdü. Alparslan, Malazgirt zaferiyle Anadolu’yu Türklere açtı. Nizamiye medreselerini kurdu. Devlet yönetiminde adaletli karar ve eylemleriyle tanındı. Ölümünden sonra yerine oğlu Melikşah geçti.


Leave A Reply