Geyik Nasıl Bir Hayvandır? Türleri Özellikleri Yaşamları Beslenme Üremesi

0
Advertisement

Geyik nasıl bir hayvandır? Geyiklerin özellikleri, çeşitleri, yaşam alanları, davranışları, beslenme ve üremeleri hakkında bilgi.

Geyik Nasıl Bir Hayvandır?

Geyik geviş getirenlerden sığır büyüklüğünde bir hayvandır. Hızlı koşması, atlama kabiliyetiyle tanınmıştır.

Geyiklerin bir başka özelliği de erkeklerinin dallı budaklı boynuzlarıdır. Bunlar her yıl ilkbaharda düşer, yerine yenileri çıkar. Yeni çıkmaya başlayan boynuzlar kadife gibi bir örtüyle kaplıdır. Bu örtü sonbahara doğru parçalanmaya başlar, en sonunda boynuzdan ayrılarak düşer.

geyik

Kaynak: pixabay.com

Geyikler hemen hemen dünyanın her yanında yaşar, yalnız Avustralya’da, bir de Orta ve Güney Afrika’da geyik yoktur.

Geyik Çeşitleri

Dünyanın her yanında yaşayan geyiklerin 60 kadar çeşidi vardır. En irileri Alaska’da yaşayan, «moose» denen geyiktir. Bu hayvanlar sadece bugün yeryüzünde yaşayan geyiklerin değil, aynı zamanda eskiden yaşamış geyiklerin de en büyüğüdür. Bunlardan bazılarının omuz yüksekliği 225 santimi bulur. Sırtlarında da omuzlarının üstüne gelen yerde hörgüç gibi bir çıkıntı vardır.

• Geyiklerin en küçüğü ise Şili’de yaşıyan «pudu» lardır. Bunlar hemen hemen bir tavşan büyüklüğündedir. Bir başka geyik çeşidi de ren geyiğidir. Bunlar Kuzey Kutup Çemberi İçinde yaşarlar. Üzeri benekli bir başka geyik çeşidi de «alageyik» diye bilinir. Bunların yaşayış alanı da çok yaygındır. Kuzey Amerika’da yaşayan geyiklerin en yaygını, en tanınmışı «beyaz kuyruklu geyik» tir. Bu hayvan, adını kar gibi bembeyaz küçük kuyruğundan alır. İri kahverengi gözleri, parlak tüyleri vardır. Bir şeyden korkup kaçarken kuyruğunu havaya diker.

Advertisement

Geyiklerin, ilgi çekici bir çeşidi de Hindistan’da yaşayan «havlayan geyik» tir. Bu hayvan heyecanlandığı zaman köpek havlamasına benzeyen bir ses çıkarır. Çin’in kuzeydoğu kesimlerinde yaşayan «Çin su geyiği» küçük yapılı geyiklerdir. Boyları 70 sın. kadardır. Geyikler içinde, «misk geyiği» nden sonra, boynuzsuz tek geyik odur.

Misk geyiği Orta Asya yaylalarında yaşar. Boynuzlarının bulunmamasına karşılık üst çenesinden dışarı doğru uzamış kuvvetli dişleri vardır. Bunlarla kendini korur. Eski çağlardan beri, taşıdığı misk için avlana gelmiştir. Fakat sadece geceleri dolaşan bir hayvan olduğundan avlanması çok güçtür.

Geyiklerin başka önemli çeşitleri «karibu» ile «kızıl geyik» tir. Karibu, ren geyiğinin Kuzey Amerika’da yaşayan çeşididir. Kızıl geyik de Avrupa, Asya ve Afrika’da yaşar.

beyaz geyik

Kaynak: pixabay.com

Geyiklerin Yaşayışı

Geyikler yaprak, ot, palamut vs. yer. Çok iyi yüzer, hele akşama doğru yüzmeye bayılırlar. Birçok geyik çeşitleri nehirleri, gölleri bile yüzerek geçerler.

Sonbahar geyiklerin çiftleşme mevsimidir. Sakinlikleriyle tanınan erkek geyikler bu mevsim gelince yırtıcı, savaşçı kesilir, birbirlerine toslar vurarak dövüşürler. Bu kavganın sonunda iki geyikten biri mutlaka kaçar. Bazan da kavga sırasında boynuzları birbirine dolaşır, bir daha ayrılamayarak, ikisi de oldukları yerde ölürler.

Geyik yavruları ilkbaharda doğar. Dişi geyikler bir defada 1-3 yavru doğururlar. Erkek geyik ikinci yaşına girince boynuzları çıkmaya başlar, her yıl değişen boynuzlar hayvan altı yaşına gelince en gelişmiş halini alır. Geyiklerin ortalama ömrü 10 yıldır.

Advertisement

Geyik bütün dünyaca tanınmış bir av hayvanıdır. Ancak, yapılan düzensiz avlar sonunda, bazılarının soyu tükenme tehlikesiyle karşılaşmış, av mevsimleri sınırlanmıştır. Avlanan geyiklerin hem derisinden, hem etinden faydalanılır.

alageyik

Kaynak: pixabay.com

Geyikgiller, (Lat. Cervidae)

Memeliler sınıfının, Çiftparmaklılar takımının, Gevişgetirenler alttakımının bir familyasıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşarlar. İnce yapılı, boynuzlu hayvanlardır. Yaşam süreleri 30 yıl kadar olup yalnız ya da sürüler halinde yaşarlar. Genel olarak erkeklerde bulunan boynuzlar dallı olup üstleri deriyle kaplıdır ve her yıl yenilenir. Yaşları boynuzlarındaki dal sayısına göre belirlenir. Boynuzlar savunma amacıyla kullanıldığı gibi gövdenin ısısını ayarlamada da yararlanıldığı saptanmıştır. Üstçenedeki köpekdişleri kimi türlerde savunmada kullanılacak kadar uzundur. Her çenede on iki azı dişi vardır. Kısa kuyruklu hayvanlardır. Yılda iki kez renk değiştirirler. Göçebe yaşam süren bazı topluluklar için eti, sütü ve derisi geçim kaynağıdır. Ayrıca evcilleştirilen türlerinden taşımacılıkta da yararlanılır. Bunların yanı sıra avcılık sporunun gözde avı olması ve sorumsuzca yok edilmeleri sonucu birçok bölgede yasalarla koruma altına alınmışlardır.

Başlıca türleri: Kızılgeyik, alageyik, rengeyiği, karaca, miskgeyiği, muş.


Leave A Reply