Malazgirt Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Türklere Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açan Malazgirt Savaşının maddeler halinde nedenleri ve sonuçları.

Malazgirt Savaşı (1071)

Nedenleri: Kökeni Göçlere dayanan Türklerin yeni yurt sağlama çabalarına karşın Bizans İmparatorluğunun topraklarını koruma arzularıdır.

► Bu dönemde Bizans, İslam ilerleyişini Çukurova ve Suriye’de durdurmuştu.

► Savaşın en ateşli zamanında Peçenek ve uz Türkleri Selçuklu saflarına katıldı, bu önemli bir olaydır.
Sonuçları:

a) Malazgirt zaferi Türklere yeni bir yurt ve yeni bir tarih hazırlamıştır. (Türkiye Tarihi)

b) Savaşı kazanan Türkler, ikinci bir vatana sahip oldular.

c) Bizans imparatorluğunun islam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir.

d) Anadolu’da ilk Türkmen beylikleri kurulmuştur.

e) Haçlı seferlerinin başlamasına yol açmıştır.

f) Ticaret yolları Türklerin kontrolüne girdi. Denizcilik önem kazandı.

g) Dünya Tarihinde çağ değişiklikleri ve önemli olaylara temel hazırladı.


Leave A Reply