Maraton Muharebesi Ne Zaman ve Kimler Arasında Oldu?

0

Dünya Askeri tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan maraton Muharebesi ile ilgili bilgiler. Maraton Savaşında kimler savaşmıştır ve ne zaman olmuştur?

Maraton Muharebesi
M. Ö. 490’da, Yunanistan’ın Marathon Ovası’nda, Atinalılar’la Pers (İran) orduları arasında yapılmış ünlü bir savaştır. Bu savaşta Atinalılar, bağlaşıkları Platealılar’la birlikte, Pers Kralı Dârâ’yı bozguna uğrattılar.

Advertisement

Güçlü bir imparator olan Dârâ, başka ülkeleri eline geçirmesine engel olan Yunanistan’ı egemenliği altına almaya karar vermişti. Büyük bir ordu, kuvvetli bir donanma düzenleyerek, iki generalin komutasında Yunanistan’a gönderdi. Pers kuvvetleri önce Euboea adasını alarak bir köprü başı kurdular, buradan Yunan topraklarına çıktılar. Pers donanması ise yakındaki bir körfezde demirledi.

Bir hafta sonra savaş başladı. Yunan kuvvetlerine Atinalı general Miltiades komuta ediyordu. Miltiades’in komutasında 10.000 Atinalı, 1.000 kadar da Platea’lı vardı. Sparta ordusu gecikmişti, ancak savaş bittikten sonra gelebildi.

İlk saldırıda Pers okçuları, Yunanlılar’ı bir ok yağmuruna tuttularsa da, üzerlerinde kalın zırhlar bulunan Yunanlılar, büyük kayıplar vermeden, Persler’in saflarına yaklaşabildiler. Göğüs göğüse savaş başlayınca, Yunanlıların silâh ve vücut kuvveti üstünlüğü, zaferin onlarda kalacağını belli etmişti. Savaş sonunda Persler 6.400 kişi kaybettikleri halde, Yunanlılar ancak 192 kişi kaybetmişti. Yenilgiye uğrayan Persler gemilerine sığınmak zorunda kalmışlardı.

Pers gemileri denize açılınca, Miltiades, onların Atina’ya denizden saldırabileceklerini, Marathon’da kazanılan zaferden haberi olmayan Atinalılar’ın şehri düşmana teslim edebileceklerini düşünüyordu. Adamları arasında en hızlı koşanı yanına çağırdı. Pheidippides adındaki bu delikanlıya, Atina’ya koşarak zafer haberini bir an önce ulaştırmasını söyledi Pheidippides, daha biraz önce Sparta’ya koşarak haber götürmüş, yeni gelmişti. Öyleyken, gene de Atina’ya kadar olan 40 kilometrelik yolu da koştu. Şehre vardığında bir adım atacak hali kalmamıştı. «Sevinin, zafer bizimdir!» dedikten sonra yere yığıldı, son nefesini verdi.

Advertisement

Bugün de atletizmde en uzun koşuya «Maraton koşusu» denir. Bu koşu 42 kilometre kadardır. Yüzme yarışlarının da maratonu vardır.


Leave A Reply