Maraton Muharebesi Ne Zaman ve Kimler Arasında Oldu?

0
Advertisement

Dünya Askeri tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan maraton Muharebesi ile ilgili bilgiler. Maraton Savaşında kimler savaşmıştır ve ne zaman olmuştur?

Maraton Muharebesi
M. Ö. 490’da, Yunanistan’ın Marathon Ovası’nda, Atinalılar’la Pers (İran) orduları arasında yapılmış ünlü bir savaştır. Bu savaşta Atinalılar, bağlaşıkları Platealılar’la birlikte, Pers Kralı Dârâ’yı bozguna uğrattılar.

Güçlü bir imparator olan Dârâ, başka ülkeleri eline geçirmesine engel olan Yunanistan’ı egemenliği altına almaya karar vermişti. Büyük bir ordu, kuvvetli bir donanma düzenleyerek, iki generalin komutasında Yunanistan’a gönderdi. Pers kuvvetleri önce Euboea adasını alarak bir köprü başı kurdular, buradan Yunan topraklarına çıktılar. Pers donanması ise yakındaki bir körfezde demirledi.

Bir hafta sonra savaş başladı. Yunan kuvvetlerine Atinalı general Miltiades komuta ediyordu. Miltiades’in komutasında 10.000 Atinalı, 1.000 kadar da Platea’lı vardı. Sparta ordusu gecikmişti, ancak savaş bittikten sonra gelebildi.

İlk saldırıda Pers okçuları, Yunanlılar’ı bir ok yağmuruna tuttularsa da, üzerlerinde kalın zırhlar bulunan Yunanlılar, büyük kayıplar vermeden, Persler’in saflarına yaklaşabildiler. Göğüs göğüse savaş başlayınca, Yunanlıların silâh ve vücut kuvveti üstünlüğü, zaferin onlarda kalacağını belli etmişti. Savaş sonunda Persler 6.400 kişi kaybettikleri halde, Yunanlılar ancak 192 kişi kaybetmişti. Yenilgiye uğrayan Persler gemilerine sığınmak zorunda kalmışlardı.

Pers gemileri denize açılınca, Miltiades, onların Atina’ya denizden saldırabileceklerini, Marathon’da kazanılan zaferden haberi olmayan Atinalılar’ın şehri düşmana teslim edebileceklerini düşünüyordu. Adamları arasında en hızlı koşanı yanına çağırdı. Pheidippides adındaki bu delikanlıya, Atina’ya koşarak zafer haberini bir an önce ulaştırmasını söyledi Pheidippides, daha biraz önce Sparta’ya koşarak haber götürmüş, yeni gelmişti. Öyleyken, gene de Atina’ya kadar olan 40 kilometrelik yolu da koştu. Şehre vardığında bir adım atacak hali kalmamıştı. «Sevinin, zafer bizimdir!» dedikten sonra yere yığıldı, son nefesini verdi.

Advertisement

Bugün de atletizmde en uzun koşuya «Maraton koşusu» denir. Bu koşu 42 kilometre kadardır. Yüzme yarışlarının da maratonu vardır.


Kaynak – 2

Maraton Savaşları; Yunanistan’ın Maraton Ovası’nda Atinalılarla Persler arasında yapılmış savaştır (İÖ 490).

Perslerin tüm Anadolu’yu ele geçirmesine karşın Yunanistan bağımsızlığını sürdürüyordu. Pers Kralı I. Darius, İonia İhtilali’ne 20 gemilik bir kuvvetle yardım etmiş olan Atina’yı cezalandırmak amacıyla İÖ 490 ilkbaharında Pers Donanması Kilikya’dan hareket ederek Attika Bölgesi’nin doğu kıyılarındaki Marathon Ovası’na bir çıkartma yaptı. Atina’nın 10 bin kişiden oluşan ordusuna Miltiades komuta ediyordu. Plataiai’den 1.000 kişilik bir yardım geldi. İlk saldırılarda Pers okçuları Yunanlıları ok yağmuruna tuttulsalar da üzerlerinde zırh bulunan Yunanlılar, büyük kayıplar vermeden Pers saflarına yaklaştılar. Önceleri göğüs göğüse yapılan savaş, ikinci aşamada Perslerin çember içine kuşatmalarıyla sürdü.

Savaş bittiğinde Yunanlılar 200, Persler 6.400 kayıp verdiler. Yenilgiye uğrayan Persler, kıyıda bekleyen gemilere kaçarak Yunanistan’ dan uzaklaştılar. Gemilerin uzaklaşması üzerine zaferden haberi olmayan Atinalıların, Atina’ya denizden saldıra-bilecek olan Pers Donanması’na kenti teslim etme olasılıklarına karşı zafer haberini ulaştırmak için adamlarından birini gönderdi. Pheidippides adlı genç, 40 km yolu koştu ve Atina’ya girdiğinde “kazandık” dedikten sonra son nefesini verdi. Günümüzdeki Maraton yarışlarının kaynağı bu koşunun anısına dayanır.


Leave A Reply