Medeniyet ve Uygarlık İle İlgili Söylenmiş Resimli Sözler, Medeniyet Sözleri

0
Advertisement

İçinde Medeniyet, uygarlık geçen resimli güzel sözler. Medeniyet hakkında Atatürk ve ünlülerin söylediği anlamlı güzel sözler.

Medeniyet İle İlgili Resimli Sözler

 • ***Bir toplumda medeniyetin ölçüsü o toplumda kadınların ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.
  Ralph Emerson
 • ***Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
  Mustafa Kemal Atatürk

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Arkadaşlar, efendiler ve ey millet. İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Atatürk

***Kitaplar medeniyetin önderliğini yapan ışıklardır.
Tarık Buğra

 • ***Kalitenizin ölçüsü boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.
  Irwin Edman
 • ***Medeni hayat her şeyden önce sıhhi hayattır.
  Thomas Jefferson
 • ***Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.
  Mark Twain
 • ***Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir.
  Alexis Carrel

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
Atatürk

 • ***Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırma-sıyla ölçülür.
  Franklin Roosevelt
 • ***Medeniyetin coşkun sevgisi karşısında mukavemet boşunadır. O gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Uluslar bireyler gibidir yaşarlar ve ölürler. Medeniyet ise ölmez.
  Giuseppe Mazzini
 • ***Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlâktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür.
 • ***Uygarlık öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona ilgisiz olanları yakar, yok eder.
  Atatürk

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin gelişmesidir.
Dr. Alexis Carrel

 • ***Aktif gücü elinde bulunduran sadece devlet olmamalıdır. Eğer insanlar medeni olmak istiyorlarsa, organizasyon kurma sanatı geliştirilmeli ve genişletilmelidir.
  Alexis De Tocgueville
 • ***Medeniyetin ilk şartı adalettir.
 • ***Türkler bütün medeni milletlerin dostudur.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.
  Stuart
 • ***İnsanlığın bekası medeniyet ile, medeniyetin ayakta durabilmesi de adalet iledir.
  M. Hamdi Yazır

 Medeniyet İle İlgili Sözler

Advertisement

***Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
Atatürk

 • ***Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir.
  Peyami Safa
 • ***Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir.
  Emerson
 • ***Yükselmiş iki millet arasında savaş, uygarlığa ihanettir.
  Cormen Syla
 • ***Uygarlık, kendisine bitkilerin ki ne benzer bir bağlılıkla sarıldığı, sınırları keskin olarak çizilebilen bir toprakta gelişip çiçeklenir.
  Spenler

 Medeniyet İle İlgili Sözler

***Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
Atatürk

 • ***İlkel insanlara medeniyet götürmekten vazgeçelim. Hem onlar rahat eder hem de biz.
 • ***Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.
  Victor Hugo
 • ***Uygar kişi, kendisi ile bütün insanlar arasında bağ kurabilen insandır.
  Oruç Aruoba
 • ***Uygarlık aşırılıkları dengelemektir.
  Oruç Aruoba
 • ***Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçeklerini açamaz.
  Ziya Gökalp
Kültür ve Medeniyet İle İlgili Sözler
*** Bir ülkenin büyüklüğü o ülkenin toprak büyüklüğüne değil, insanların kültür düzeyine bağlıdır.
Jean Colbert
 • *** “Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir.”
  F. V. Schiler
 • *** “Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.”
  Albert Schweitzer
 • *** Cahil adamlarla şaka yapmak onların seviyesine inmek demektir ki, bu tehlike doğurur. Latife ancak, kültürlü ve terbiyeli insanlar arasında caizdir.
  Jean Bruyere
 • *** “Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.”
  Kemal Atatürk
 • *** “İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lâzımdır.”
  M. T. Cicero
 • *** “Bir insanı medenîleştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız.”
  Victor Hugo
 • *** “Bugünkü medeniyet, arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir.”
  Avni Başman
 • *** “Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.”
  Ziya Gökalp
 • *** “Medeniyet, yok edilemez.”
  Manzini
 • *** “Uygarlık, bir durum değil, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.”
  Toynbee
*** “Medeniyetin emir ve talebettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.”
Atatürk
 • *** Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir.
  Peyami Safa
 • *** Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırma-sıyla ölçülür.
  Franklin Roosevelt
 • *** Bir toplumda medeniyetin ölçüsü o toplumda kadınların ne kadar etkili olduğuna bağlıdır.
  Ralph Emerson
 • *** İlkel insanlara medeniyet götürmekten vazgeçelim. Hem onlar rahat eder hem de biz.
 • *** Kalitenizin ölçüsü boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür.
  Irwin Edman
 • *** Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır.
  Aşık Veysel
 • *** Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak, kültür ordusuyla mümkündür.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk, kültür.
  Cemil Meriç


Leave A Reply